Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartbild på sträckan Lund-Arlöv med stationer.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förlängd byggtid för projekt Lund-Arlöv

För att inte riskera att projekt Lund-Arlöv behöver byggas i två faser, med en byggtid på upp till tio år, förändrar Trafikverket planeringen för projektet och förlänger den tidigare planerade byggtiden med cirka ett år.

Förändringen innebär att hela det nya fyrspåret blir klart och tas i bruk ett år senare, men innebär inte längre byggtider för stationer och tillfälliga spår.

– Även om området och allmänheten totalt drabbas av en längre byggprocess kommer vi inte att bygga på samma ställe hela tiden. Det kommer inte att ta längre tid att bygga om de tre stationerna och vi kommer inte att ha fler inkopplingar av järnvägen eller avstängningar i vägnätet, än vad vi planerat från början, säger projektledare Jens Eisenschmidt.

Fyrspårsutbyggnaden mellan Arlöv och Lund har tidigare drivits som två projekt och befinner sig i olika fas. Delen Flackarp-Arlöv har en färdig järnvägsplan, som vunnit laga kraft, men den sista sträckan mellan Flackarp och Lund, har inte en fastställd järnvägsplan. I dagsläget är det inte klart med finansieringen av sista sträckan och arbetet med järnvägsplanen har försenats efter en tvist med den konsult som arbetat med planen.

Stora fördelar att bygga hela sträckan

Eftersom det finns stora fördelar, både ekonomiska och tidsmässiga, med att bygga ut fyrspåret på hela sträckan samtidigt har Trafikverket nu fattat beslut om att skjuta in mer luft i den redan tajta byggprocessen och förlänga byggtiden.

– Den stora risken var annars att bygget på sträckan skulle behöva genomföras som två separata projekt, med en betydligt längre sammanlagd byggtid. Trafik på fyra spår skulle i så fall öppna först om tio år, 2027. Sammanlagt skulle projekten också fördyras med cirka 230 miljoner.Andra fördelar är att våra planerade inkopplingar av tillfälliga spår hamnar bättre i tid med tanke på andra stora arbete på järnvägen i regionen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Fyrspåret på sträckan beräknas nu kunna tas i drift år 2024.

Vilka konsekvenser får förändringen?

Den nya tidsplaneringen innebär att byggstarten sker som planerat hösten 2017, men att det blir en längre sammanlagd byggtid för hela sträckan. Det är i mitten av byggprocessen som vi förlänger tiden. Tågtrafiken på tillfälliga spår förskjuts preliminärt ett år framåt, till sommaren 2020. De sista arbetena kommer att ske på sträckan mellan Hjärup och Lund. Den förväntade kapacitetsökningen på järnvägen blir fördröjd med ett år. Däremot påverkas inte tågtrafiken under byggtiden nämnvärt eftersom tågen kommer att gå på tillfälliga spår, under 2 år, vilket är precis som Trafikverket tidigare planerat.

Entreprenör klar i sommar

Just nu pågår upphandlingen av en totalentreprenör för sträckan Flackarp–Arlöv, med option för delen Lund–Flackarp. Byggarbetet kommer att handlas upp som planerat och en entreprenör kan vara på plats efter sommaren.

– I juni räknar vi med att skriva kontrakt med en totalentreprenör. Det fortsatta arbetet med järnvägsplanen för sträckan Lund- Flackarp pågår med upphandling av en ny konsult och vi räknar med att ha en färdig plan för fastställelse under 2018, säger Jens-Peter Eisenschmidt.