Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En fladdermusholk i ett träd
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya holkar till Åkarps fladdermöss

När Trafikverket bygger tillfälliga spår genom Åkarp och Hjärup påverkas dammen och parken i Åkarp där fladdermöss lever och bor. För att kompensera för de bon som försvinner har speciella fladdermusholkar satts upp.

Rune Gerell sätter upp fladdermusholk i ett träd vid Åkarpsdammen.I våras gjordes en inventering av fladdermössbeståndet i och runt Åkarpsdammen för att ta reda på hur fladdermössen bäst skyddas när träd fälls inför byggstarten. När järnvägen byggs ut till fyra spår kommer delar av dammen att torrläggas och de två tillfälliga spår som ska användas under byggtid kommer att gå rakt genom området vid dammen.

Fem arter

Inventeringen visade att fem olika fladdermusarter lever i och vid parken. De flesta bor i husen runt dammen men några av dem bor i de träd som fälldes i våras, Som kompensation sattes fladdermusholkar upp. Senare kommer ytterligare träd att fällas vid dammen och förra veckan sattes därför ytterligare fladdermusholkar upp.

De arter som registrerades kring Åkarpsdammen var: vattenfladdermus, större brunfladdermus, nordfladdermus, trollpipistrell och dvärgpipistrell.