Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av järnvägsplan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd om järnvägsplanen för Lund-Flackarp

Fastighetsägare och övriga som berörs av fyrspårsutbyggnaden mellan Lund och Flackarp inbjuds till samråd 5 september.

Trafikverket arbetar med att ta fram en järnvägsplan för utbyggnad till fyra spår på Södra stambanan, mellan Ringvägen i Lund och Flackarp strax norr om Hjärup. Sträckan ingår i utbyggnaden till fyra spår mellan Lund och Malmö. Samrådet gäller järnvägsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt vattenverksamhet.

Nya spår väster om dagens spår

De två nya järnvägsspåren kommer i huvudsak att byggas väster om det befintliga dubbelspåret. Utöver utbyggnaden av ett nytt dubbelspår, kommer det befintliga dubbelspåret att ersättas av nya spår i ungefär samma läge. I utbyggnaden ingår även en station på Klostergården, en nya gång- och cykeltunnel under järnvägen vid stationen samt nya järnvägsbroar över Höje å respektive väg 108.

Stationsutformning och buller

På samrådsmötet presenteras förslaget till utbyggnad samt stationens utformning. En fråga som berör många fastighetsägare är buller från järnvägen, därför lämnas också information om planerade bullerskyddsåtgärder. Projektet undersöker också möjligheten att avsluta fyrspårsutbyggnaden strax innan Ringvägen vilket minskar påverkan på Månslyckans koloniområde. På samrådsmötet går det också att lämna synpunkter och information till projektet.

Tid och plats

Samrådsmötet hålls den 5 september 2017 kl. 17.00-20.00, i matsalen på Klostergårdsskolan i Lund

Lämna synpunkter och läs handlingar

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på hemsidan från den 5 september i projektets dokumentarkiv.

Synpunkter kan skickas till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 26 september 2017. Ange diarienummer TRV 2015/22839.

Det går också att lämna synpunkter via ett digitalt formulär på hemsidan från den 5 september.