Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklar på cykelbana.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd om snabbcykelstråket Malmö och Lund

Trafikverket har nu tagit fram två olika alternativ när det gäller snabbcykelstråket mellan Malmö och Lund. De olika alternativen presenteras på samrådsmöten i februari.

Trafikverket planerar ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund. Syftet med snabbcykelstråket är att underlätta för cykelpendling på sträckan, få fler att ställa bilen och börja cykla. En utveckling mot att fler arbetspendlar med cykel ger samhällsvinster både när det gäller miljö och hälsa.

Ett snabbcykelstråk ska också ge dagens cyklister en snabb, bekväm och säker cykelmiljö, och en kortare väg mellan Malmö och Lund.

I början av februari kommer samråd om snabbcykelstråket att hållas i Lund, Hjärup och Arlöv. På samrådsmötena presenteras arbetet med vägplanen som nu innehåller två alternativ för snabbcykelstråket.

  • Hjärup
    7 februari  kl. 16-19, Församlingsgården, Stationsstigen 14, Hjärup
  • Lund
    8 februari  kl. 16-19, Klostergårdsskolan, Nordanväg 13, Lund
  • Arlöv
    9 februari kl. 16-19, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv.

På samrådsmötena finns det också möjlighet att ge synpunkter på det planerade snabbcykelstråket. Synpunkter kan också skickas in till Trafikverket eller lämnas på projektets hemsida.