Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gamla pilar på ön i Åkarpsdammen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Träd fälls i Stationsparken i Åkarp

Inför byggande av de tillfälliga spåren genom Åkarp kommer Trafikverket att fälla fem träd i stationsparken i Åkarp. Eftersom träden kan bebos av fladdermöss, kommer fladdermusholkar att sättas upp på andra träd i parken.

För att tågtrafiken ska kunna flyta på under byggtiden kommer två tillfälliga spår att byggas bredvid den befintliga järnvägen genom Åkarp och Hjärup. Genom Åkarp kommer spåren att korsa stationsparken och dammen, som kommer att fyllas ut till hälften.

Bygget av tillfälliga spår startar någon gång under 2018, och fler träd i parken måste då tas bort. Men redan nu kommer fem träd att fällas i stationsparken. Dessa träd kan vara möjliga boplatser för fladdermöss och fälls nu under våren för att inte störa fladdermössens naturliga dvala eller fortplantning.

Fladdermusholkar

Fladdermöss och deras miljöer skyddas av artskyddsförordningen, och projektet har fått dispens från förordningen under förutsättning att fladdermusholkar sätts upp som kompensation. Det är fyra äldre pilar på ön i dammen och en al vid dammens sydvästra sida som nu tas bort. Fällningen genomförs under april och då kommer också åtta holkar att sättas upp på andra träd i parken.

När de tillfälliga spåren tas bort och projektet avslutas kommer Stationsparken och dammen att återställas och få ett nytt utseende. Parkens utformning bestäms i samarbete med Burlövs kommun.

Trädfällningen utförs av Svevia.