Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Parkbänk vid en damm
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alla träd som ska fällas inventeras innan

När Trafikverket bygger fyra spår och bygger om stationerna måste en del träd och vegetation tas bort. Innan träden fälls görs en inventering av trädbeståndet.

Arborist i ett träd sågar ner gren med motorsåg.– Vi försöker gå fram etappvis och ta ner träd på de områden där vi ska arbeta den närmaste tiden. Även om det är ett jätteprojekt vill vi hantera det småskaligt, bit för bit. Vi försöker också att avverka träd bara under tider på året då fåglar inte häckar, säger Mikael Lundquist, miljöansvarig inom projekt Lund-Arlöv, fyra spår.

Trädarterna som finns inom järnvägsområdet är bland annat al, lind, päronträd, poppel, bok och björk. Vissa träd, som ligger inom biotopskyddsområde, är redan identifierade för bevarande. Biotopskyddsområde betyder att det finns speciella naturmiljöer och djurliv på platsen, det brukar ofta vara vid stenmurar, pilevallar och alléer. 

Jonas Kullendorff är biolog hos entrepenören NCC och utför fältarbetet i trädinventeringen.
– Det har varit många nyfikna blickar från såväl skolbarn som pensionärer och hundägare. De flesta har varit lite avvaktande och inte vågat fråga något förrän jag har vinkat och ropat hej, då brukar det lossna. Det är roligt att prata med de som bor i området för de blir ofta glada när de hör att projektet tar hänsyn till de grönområden som finns i deras närhet och som de har en relation till.

Vid vissa tillfällen låter vi arborister ta ner träden bit för bit, av säkerhetsskäl och för att inte störa trafik på spåren eller vägar.

Preliminära tider och platser för trädfällning

Gränsvägen, Åkarp. Öster om spåret där den tillfälliga bron ska byggas. Start vecka 46 (en vecka än tidigare planerat)

Sockervägen, Åkarp. Etableringen vid E6:an i Åkarp. Start vecka 46/47 (En vecka än tidigare planerat)

Mer information om kommande byggarbetsplatser och störningar