Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

För att kunna arbeta säkert med bron vid Sockervägen har arbetsområdet utvidgats och Sockervägen är stängd för trafik i höjd med Brännmästarevägen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbete dygnet runt vid Sockervägen

När de två broarna för E6 ska skjutas på plats blir det två intensiva veckor på arbetsplatsen vid Sockervägen i Åkarp. För att hinna med allt kommer vi arbeta dygnet runt vilket kan upplevas som störande.

På kvällen den 11 oktober stängs E6 och arbetet startar med att schakta bort delar av vägbanken. Omkring 50 000 kubikmeter massor ska grävas bort för att de två färdigbyggda broarna ska kunna skjutas på plats. Därefter ska cirka 30 000 kubikmeter fyllnadsmaterial användas för att återfylla och återställa vägen.

Utökat arbetsområde

För att kunna arbeta säkert med bron vid Sockervägen har arbetsområdet utvidgats och Sockervägen är stängd för trafik i höjd med Brännmästarevägen. Ny infart till adresserna Sockervägen 1-43 sker via Alnarpsvägen och Bladvägen.

Arbete dygnet runt

När väl arbetet startar den på kvällen den 11 oktober påbörjas ett mycket intensivt arbete vilket kommer innebära buller och belysning från fordon, arbetsmaskiner dygnet runt, men också från transporter till och från arbetsplatsen. Våra beräkningar visar att bullernivåerna kommer att ligga på ungefär samma nivåer som dagens buller från vägtrafiken. När vägen stängs försvinner bullret från vägen och istället blir det buller från bygget, som kan upplevas annorlunda.

Informationsmöte

På onsdag kväll hölls ett informationsmöte för de boende vid Sockervägen som berörs speciellt under arbetet med broarna. Ett 20-tal boende på slöt upp och fick information om hur lanseringen ska gå till, men också om buller och om trafikförändringar i området.

Läs mer om avstängningen av E6 och arbetet med broarna

Informationsutskick till de boende