Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillfälliga bron för Gränsvägen är färdigmonterad.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bron vid Gränsvägen – en gigantisk byggsats

Vid Gränsvägen i Åkarp börjar de båda brofästena, som den tillfälliga bron ska vila på, bli färdiga. Bron av stål lyfts på plats i april.

Den tillfälliga bron som nu byggs vid Gränsvägen är en så kallad beredskapsbro av "militär" typ. Trafikverket använder sådana broar till exempel vid broreparationer eller vid byggen då tillfälliga broar behövs. Bron har monterats ihop likt en gigantisk byggsats intill det östra brofästet. Bron är cirka 65 meter lång, 10 meter bred och väger cirka 160 ton.

Illustration som visar hur bron för Gränsvägen kommer att se ut.

Bron lyfts på plats i mitten av april, preliminärt 21-22 april. Lyftet blir spektakulärt. Vi kommer använda en stor mobil lyftkran som är drygt 50 meter hög och som klarar att lyfta över 200 ton. Att montera kranen tar cirka en vecka och marken där kranen ska stå har förstärkts för att klara lasterna under tunga lyftet.

Illustration: Bron och kranen innan lyftet.

När bron är på plats återstår en del arbeten innan den kan trafikeras. Påfarterna till bron ska färdigställas och vägbanan på bron ska läggas. Preliminärt öppnas bron för trafik till försommaren.

Inte lämplig för gång- och cykeltrafik

Bron är relativt smal och det finns ingen separerad gång/cykelbana. Bron är därför inte lämplig att använda för gående och cyklister. Säkraste sättet att passera järnvägen är vid Åkarps station, där kommer det att finnas en gång- och cykelpassage under hela byggtiden.

Den tillfälliga bron är anpassad i längd och höjd för att sträcka sig över dagens två järnvägsspår och de två tillfälliga spåren som byggs vid sidan om. Från sommaren 2020 till sommaren 2022 går trafiken på de tillfälliga spåren. Under denna tid bygger vi de fyra nya nedsänkta spåren. Då bygger vi också den permanenta bron som blir betydligt lägre än den tillfälliga stålbron.

Varför en tillfällig bro?

Lösningen med två broar för Gränsvägen kom till under arbetet med järnvägsplanen. Bron som planerades till en början blev hög, eftersom den skulle klara dagens spår, de som går i marknivå, och de framtida nedsänkta spåren. Bron skulle då bli störande och vara ett stort ingrepp i landskapsbilden, var några av synpunkterna.

– Vi kom då fram till lösningen att först bygga en tillfällig, lite högre bro, och att vi sedan bygger den permanenta bron för de nedsänkta spåren, betydligt lägre än bron som var tänkt från början, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.

Läs mer om 30 km/h på bron för att minska buller