Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskyddsvallen vid Burlöv station och ett pågatåg på väg in på stationen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullerskyddsvallen vid Burlöv station flyttas

Nu har arbetena vid Burlöv station påbörjats. Det första arbetet vid stationen är att flytta bullerskyddsvallen för att ge plats för bygget av de fyra spåren. De två nya spåren byggs väster om dagens spår.

Den nya stationen kommer bli betydligt bredare än dagens station, påstigning vid alla fyra spåren och en helt ny gång- och cykeltunnel under stationen. Men innan arbetena med själva stationen kan påbörjas måste bullerskyddsvallen vid Företagsvägen flyttas i sidled.

I veckan startade arbetet med att flytta stängslet som hindrar obehöriga från att ta sig in på spårområdet. Idag är stängslet på krönet av vallen, det nya stängslet sätts upp utmed cykelbanan. Schaktarbetena med att flytta själva vallen startar preliminärt i början av februari.

Nytt stängsel sätts upp vid Företagsvägen.

Ledningsarbete

I samband med ombyggnaden av Burlöv station genomför EON Fjärrväme ett ledningsarbete vid stationen. Det är fjärrvärmeledningar som måste dras på ett större djup för att inte ligga i vägen när stationen byggs om. Fjärrvärmeledningen dras under järnvägen, mellan Företagsvägen och Hantverkaregatan.

Intill bullervallen byggs en mindre sedimenteringsdamm som ska ta hand om vatten från borrningen för ledningen. Ansvarig för ledningsarbetet är EON Fjärrvärme.

Sedimenteringsdamm vid Företagsvägen i Arlöv.

Läs mer om den nya stationen

Aktuell bygginformation