Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetsplats
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggarbeten under hela sommaren

Vi arbetar nu på ett femtontal platser i Hjärup, Åkarp och Arlöv, och vi startar inom kort på några nya platser. Projektet håller inte semesterstängt utan vi kommer arbeta på de flesta platser under hela sommaren.

I Hjärup har vi flyttat bullerskyddsvallen vid Vragerupsvägen för att ge plats för nya spår. Vi är också snart klara med en ny infart till Jakriborg från Vragerupsvägen. I augusti startar vi preliminärt arbetet med den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen.

Vragerupsvägen i Hjärup

Vi har också börjat planera inför arbeten vid stationen i Hjärup och Minilivs revs tidigare i maj. För att kunna bygga de tillfälliga spåren genom Hjärup behöver vi flytta en del av Banvallsvägen, vid korsningen till Lommavägen. Arbetet påbörjas preliminärt i månadsskiftet juli/augusti. Där kommer vi också att flytta bullerskyddsvallen.

Mellan Hjärup och Åkarp pågår arbetet med att schakta och anlägga banvall för de tillfälliga spåren.

Järnvägskorsningen i Åkarp är stängd

Vid Gränsvägen är den tillfälliga bron och nya vägen nu öppnad och järnvägskorsningen på Alnarpsvägen är stängd. I sommar stängs Stationsvägen och en ny tillfällig infartsväg till skolorna och stationen öppnar. I sommar kommer vi också att börja gräva för ledningar längs med Bruksvägen.

I Åkarpsdammen har vi nu lagt ut massor för banvallen till de tillfälliga spåren som ska korsa dammen. Vid Sockervägen och inne i trafikplats Alnarp bygger vi de nya broarna för E6. 11 oktober stängs E6 cirka två veckor för att vi ska kunna skjuta de nya brodelarna på plats.

Arbetet med nya Burlövs station kan nu starta

Den tillfälliga spårbron på Burlövs station är nu borta och spåren ligger nu på vanlig banvall igen. Spårbron lades in under påsken för att kunna gräva ut för gående och cyklister ska kunna passera under byggtiden. Nu kan arbetet med den västra delen av den nya stationen påbörjas.

Här byggs första delen på nya Burlövs station

Järnvägsbron över Lommavägen i Arlöv är klar och vägen är åter öppen för biltrafik, men det återstår en del återställningsarbeten på Lommavägen.

Vi har också börjat arbetet med den nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen. Bron byggs i två etapper. Vägen kommer öppen men med begränsad framkomlighet vissa perioder. Vägen är avsmalnad och gång- och cykeltrafik är inte tillåten, utan hänvisas till passagen vid Burlövs station.