Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med järnvägsbron på Kronetorpsvägen påverkar trafiken

Vi bygger två järnvägsbroar över Kronetorpsvägen. När vi arbetar med att färdigställa broarna blir det något begränsad framkomlighet i passagen under den befintliga bron.

Från och med vecka 46 blir det begränsad framkomlighet på Kronetorpsvägen, på båda sidor om järnvägen. Då ska vi flytta på stora jordmassor och sedan gjuta det norra brostödet. Efter det gjuter vi brons överbyggnad. Vi ska också göra ledningsarbeten.

Vägen sänks

Eftersom järnvägsbron inte ska ha något mittstöd behöver den vara extra tjock, så att den håller. Det innebär att vägen under bron behöver sänkas ned för att få fri höjd för trafik.

Trafiken under arbetet

Under arbetet med bron kommer det att vara begränsad framkomlighet för biltrafik.  Vi kommer att stänga av hela eller delar av de båda körfälten vid arbetet. Men det är fortfarande möjligt att passera under bron. Gångvägen på den södra sidan tas bort och gång-/cykeltrafik är förbjuden. Gående och cyklister hänvisas till passagen vid Burlövs station.

Kronetorpsvägen stängs helt i januari

15 januari stängs Kronetorpsvägen helt för att vi ska kunna bygga färdig valvet på den nya järnvägsbron. Vägen stängs mellan rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center. Kronetorpsvägen öppnas preliminärt i juni nästa år.

Arbetstider

Alla arbeten pågår normalt dagtid mellan 7-17 men arbete kan även förekomma andra tider. Broarna kommer att vara helt klara 2022.