Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

And på en gräsplätt intill vattnet
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dammens djurliv flyttar ut

Dammen vid stationen i Åkarp är uppskattad – både av människor och djur. När vi bygger de fyra nya spåren där dagens spår ligger behövs tillfälliga spår som kan trafikeras under tiden. De kommer att gå där dammen finns idag, så djuren får maka på sig.

Redan förra året började vi såga ner träd runt dammen, och fler träd och buskar har fällts under våren. Vyn över parken har med detta förändrats rejält, men det finns en anledning till att träden togs ner tidigt.

– Vi började med det arbetet tidigt, eftersom vi inte ville att fåglar skulle hinna börja häcka där. Nu har de fått möjlighet att göra det någon annanstans. Utanför arbetsområdet har vi dessutom satt upp holkar åt de fladdermöss som tidigare hållit till i träden, berättar Mikael Lundqvist, som är miljöansvarig i projektet.

Vid dammen finns det en hel del änder och andra sjöfåglar. De påverkas förstås också när dammens vattenyta minskas. Men de söker sig till andra platser där det finns vatten.

Fiskarna har utvandrat

Under vattenytan finns det faktiskt inte så mycket djurliv att ta hänsyn till. Men, lite fisk har man hittat.

 – Ja, en del fisk har det funnits i dammen, men de flesta har tidigare i vår vandrat vidare. Vi har sänkt vattennivån i dammen och lett ut fisken. De få som finns kvar kommer vi att försöka fånga upp med håv. De kommer nämligen inte längre än till andra sidan E6, där vi satt upp så kallad geotextil. Där filtreras vattnet från dammen, och det är också där vi kommer hjälpa eventuell fisk att komma vidare, säger Mikael.

Miljön återställs

När de tillfälliga spåren tas bort, 2022, kommer miljöerna runt stationen och dammen i Åkarp att återskapas. Utformning och planering sker i dialog med kommunen.

Projektets arbetssätt är i enlighet med miljödom och är förankrat hos tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.

Läs mer om fladdermössen i området