Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Schaktmassorna som grävdes ut från E6 blir bullerskydd
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schaktmassor från E6 blir bullerskydd

Hanteringen av schaktmassor är en av de stora utmaningarna när vi bygger fyra spår. Inom hela projektet kommer över en miljon kubikmeter schakt att hanteras och det mesta kommer att återanvändas, bland annat till bullerskyddsvallar.

Hittills har det mesta av schaktmassorna som genererats inom projektet använts för att bygga nya och högra bullerskyddsvallar utmed E6, men också vid järnvägsspåren.

Största schakten hittills vid E6

I samband med bygget av motorvägsbroarna vid E6 schaktades totalt cirka 50 000 kubikmeter ur vägbanken. 26 000 vid Sockervägen och 24 000 vid bron i trafikplats Alnarp. I princip ska det mesta användas för att bygga högre bullerskyddsvallar i direkt anslutning till de bägge broarna, vid Sockervägen och vid trafikplats Alnarp.

Bullerskyddsvallen för E6 vid Sockervägen har höjts 

Massorna ska återanvändas

Sedan projektet planerades har strategin varit att så mycket som möjligt av schaktmassorna ska återanvändas inom byggprojektet. Detta minskar kostnaderna och är bäst miljömässigt. Den största utmaningen är logistiken kring transporterna av massorna. Transportsträckorna ska minimeras och därför återanvänds massorna i direkt anslutning till där de togs så långt det är möjligt.

Fyra spåren nästa stora schakt

Nästa stora schaktarbete kommer att vara när vi gräver för de fyra nya spåren. Genom Åkarp ska spåren sänkas sex meter under marknivån och genom Hjärup ska de sänkas fyra meter. Målet är att massorna som schaktats bort i samband med dessa utgrävningar ska lagras i anslutning till de tillfälliga spåren. När vi är klara med de nya spåren, och de tillfälliga spåren tas bort, kommer massorna att användas när vi återställer marken och områdena vid järnvägen och stationerna.