Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollage av byggarbete
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Intensivt byggarbete under våren

Byggarbetena i projektet har nu varit igång ett halvår. Bygget märks mest i Arlöv och i Åkarp, men nu är vi igång också i Hjärup, där vi schaktar på bullerskyddsvallen vid Vragerupsvägen.

Burlövs station byggs om

Förra helgen började vi med att bygga om ena plattformen på Burlövs station. Under påsken fortsätter arbetet på Burlövs station, då kommer vi bland annat att lägga in en provisorisk bro i spårområdet. Under bron kommer vi senare att bygger en ny underjordisk passage för gående och cyklister. Under påsken kommer södra delen av stationen att stängas tillfälligt.

Läs mer om Burlövs station.

Vid Burlövs station håller vi också på att flytta bullerskyddsvallen för att ge plats för ytterligare två spår. Arbetet med vallen beräknas pågå fram till sommaren 2018.

Järnvägsbron över Lommavägen i Arlöv börjar bli klar. Brovalvet göts tidigare i mars och nu kommer vi att återställa vägbanan och stråket för gående och cyklister. Lommavägen öppnas preliminärt till sommaren 2018.

Läs mer om järnvägsbron över Lommavägen.

Tillfälliga bron i Åkarp snart klar

Vid Gränsvägen börjar de båda brofästena av betong, som bron ska vila på, bli färdiga. Bron av stål ligger färdigmonterad på den östra sidan. Den kommer att lyftas på plats i mitten av april.

Läs mer om bron vid Gränsvägen

När bron vid Gränsvägen öppnas för trafik senare i sommar kommer järnvägskorsningen på Alnarpsvägen att stängas för trafik.

Vid Sockervägen schaktar vi för att höja bullerskyddsvallen intill E6:an. Vid Sockervägen startar vi också inom kort arbetet med en av de nya broarna för E6/trafikplats Alnarp. En arbetsplats för brobygget finns nu också inne i trafikplats Alnarp.

Byggstart i Hjärup

Projektets byggarbete i Hjärup har startat. Där arbetar vi med att flytta bullerskyddsvallen vid Vragerupsvägen för att ge plats för nya spår. Vi kommer även flytta den sista biten av Banvallsvägen, vid korsningen till Lommavägen. Arbetet med den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen startar också preliminärt senare under våren.

Läs mer om byggarbetena i Hjärup.

Geotekniska undersökningar i södra Lund

Under påskhelgen undersöker vi markförhållandena i banvallen mellan Lund och Flackarp. Arbetet genomförs natt mot fredag, lördag, söndag och måndag, då tågtrafiken är avstängd.
Läs mer om undersökningarna i södra Lund