Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen byggs om
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen byggs om

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv ska byggas om för att få plats med fyra spår. Bygget innebär mindre störningar i trafiken och gång- och cykeltrafik är inte tillåten förbi arbetsplatsen.

Idag är det en järnvägsbro över Kronetorpsvägen för dagens två spår. När vi är klara är det två järnvägsbroar för de fyra spåren.

Broarna byggs i två etapper. Först ut är bron för de nya spåren, väster om dagens spår. När den nya bron är klar flyttas tågtrafiken över till den och den nuvarande bron rivs och en ny byggs. En stor skillnad mellan dagens bro och de nya är att broarna inte byggs med ett brostöd i mitten av vägbanan.

Vi förbereder inför brobygget, borrar bland anat vid de nya brofästena.

Just nu arbetar vi med förberedelser inför brobygget. Vi borrar vid de nya brofästena och senare är det dags för smides- och schaktarbeten för att kunna börja betongarbetena, vilket sker senare i sommar.

Vi har sedan en tid smalnat av vägen i båda körriktningarna vilket begränsar trafiken något. Vi har också tagit bort gångvägen på den södra sidan. Gående hänvisas till passagen vid Burlövs station.