Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen för fyra spår mellan Lund och Flackarp fastställd

Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Lund och Flackarp. Det är ett viktigt steg i processen att kunna slutföra hela utbyggnaden av fyra spår mellan Lund och Arlöv.

– Sedan hösten 2017 arbetar vi med att bygga fyra spår mellan Flackarp och Arlöv. Att vi nu också har en fastställd järnvägsplan för sträckan Lund-Flackarp, innebär att vi kan samordna projekten och bygga järnvägen mellan Lund och Arlöv i ett svep. Det blir en mer effektiv byggproduktion och vi minskar risken för kostsamma förseningar, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för järnvägsutbyggnaden mellan Lund och Arlöv.

Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av anläggningen som ska byggas, men också en beskrivning av hur den ska byggas och hur bygget får påverka omgivningen. Fyra spår ska byggas mellan Ringvägen och Flackarp, norr om Hjärup, och en helt ny station ska byggas vid Klostergården i Lund.

Genomarbetad plan

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har en rad samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden.

I juni blev ett förslag till järnvägsplan för sträckan Lund-Flackarp färdigt som skickades till funktionen för juridik och planprövning inom Trafikverket. De har nu granskat planen och bedömt att den kan fastställas.

– Järnvägsplanen är väl genomarbetad och vi har tagit hänsyn till synpunkter som kom in under samråd och granskningar, och vi har gjort en del förändringar för att tillmötesgå de inkomna synpunkterna, säger Jenny Åkerholm som är Trafikverkets projektledare förjärnvägsplanen Lund-Flackarp.

Fastställelseprocessen

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först har de som är berörda av beslutet möjlighet att överklaga inom tre veckor. Om beslutet överklagas går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.
– Det finns självklart en risk att järnvägsplanen överklagas, det ingår i den demokratiska processen inför ett stort järnvägsprojekt. Vi har planerat för en eventuell överklagan så det inte ska påverka tidplanen för hela utbyggnaden. Vi räknar med att komma igång under 2020, då kan vi ta alla fyra spår och stationer tas i drift under 2024, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
Byggstart kan ske när järnvägsplanen har vunnit laga kraft, och när miljötillstånd och Lunds kommuns detaljplaner är fastställda.

Läs mer om projekt Lund-Flackarp, fyra spår