Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen. Under bygget av den nya bron stängs trafiken på vägen från januari till juni.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kronetorpsvägen i Arlöv stängs i januari

Trafiken på Kronetorpsvägen i Arlöv är sedan november begränsad till ett körfält under järnvägsbron. 15 januari stängs Kronetorpsvägen helt för att vi ska kunna bygga färdig valvet på den nya järnvägsbron.

Just nu arbetar vi med det norra brostödet för den nya bron. Vi flyttar också en del ledningar som ligger i marken vid bron. Efter nyår är det dags att börja arbeta med brovalvet, själva överbyggnaden. Därför måste båda körfälten stängas för att vi ska kunna arbeta säkert. Vägen stängs mellan rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center. Kronetorpsvägen öppnas preliminärt i juni.

Den nya järnvägsbron kommer inte att ha något brostöd mellan körfälten, brovalvet måste därför vara extra kraftigt. Det innebär att vägen under bron också behöver sänkas för att få fri höjd för all trafik i framtiden.

Trafiken leds om

Skyltar som talar om att vägen stängs sätter vi upp i god tid innan avstängningen, och skyltar kommer visa omledningsvägar för bilar, tung trafik och cykel till Burlövsbadet, Burlöv Center och Arlövs Industriby. Se karta nedan.

Karta över omledningsvägar
Vanlig biltrafik leds om via E6/Västkustvägen-Lommavägen-Lundavägen. Tung trafik kommer hänvisas till trafikplats Kronetorp, E22, Inre ringvägen och Västkustvägen/E6.
Observerar att Kronetorpsvägen också är stängd för gång-/cykeltrafik. Gående och cyklister hänvisas till tunneln vid Burlövs station. Klicka på bilden och ladda ner karta med omledningsvägarna.

Ny brodel byggs 2020/2021

Järnvägsbron som byggs nu över Kronetorpsvägen är till för de två nya spåren som ska byggas genom Arlöv. De tas i drift i augusti 2020. Då kommer de gamla spåren och den gamla järnvägsbron att rivas. Därefter börjar vi bygga två nya spår och ytterligare en järnvägsbro så att det blir sammanlagt fyra spår. Kronetorpsvägen kommer att behöva stängas ytterligare en gång, troligen hösten/vintern 2020/2021.