Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åkarpsbor lyssnar på projektmedarbetare som berättar om bygget.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Många Åkarpsbor på informationspromenad om järnvägsbygget

Intresset var stort för hur järnvägsbygget kommer att påverkade Åkarp de närmaste åren. Ett 40-tal Åkarpsbor följde med på informationspromenaden på tisdagen och fick svar på frågor och funderingar om byggprojektet.

Många hade funderingar kring eventuellt buller och andra störningar under byggtiden. Bullerskydd kommer att sättas upp så att buller från tågtrafiken under bygget inte kommer vara högre än idag, och arbete kommer för det mesta ska dagtid, men ibland blir det arbete på helger och kvällar, i enstaka fall på natten.

Nya motorvägsbroar

Promenaden startade på Sockervägen, intill Trafikplats Alnarp, där arbetet med nya motorvägsbroar startar inom kort. Ett orosmoment är hur arbetet med E6:an kommer att påverka. Under arbetet med broarna kommer motorvägen att stängas av cirka två veckor vid två tillfällen, det första i mitten av oktober. Trafiken kommer att ledas om på andra vägar. Vid Sockervägen byggs också de tillfälliga järnvägsspår som krävs för att kunna ha fortsatt tågtrafik på sträckan under hela byggperioden.

Promenaden fortsatte sedan mot Åkarpsdammen med ett stopp vid järnvägsbommarna som i och med bygget kommer att försvinna från platsen till många Åkarpsbors glädje. Den intilliggande Åkarpsdammen är nu inhängnad och träd som behövde tas ner är nedtagna. Många har varit oroade för djurlivet i och runt dammen och stor hänsyn har tagits till fiskar, fåglar och fladdermöss som fått nya holkar.

Fika och frågor

Promenaden avslutades med fika vid gamla stationshuset och här fick deltagarna möjlighet att ställa fler frågor. Många frågor handlade om hur de boende kommer över järnvägen från den östra till den västra sidan både under den temporära och permanenta lösningen samt hur järnvägsplattformarna kommer att se ut. Projektet arbetar just nu på att finna de bästa lösningarna stort fokus ligger på säkerhet, tillgänglighet och miljöpåverkan.

Informationspromenaderna är ett samarbete mellan Trafikverket och projektets entreprenör, NCC/OHL.

En informationspromenad hölls även i Burlöv måndag eftermiddag och promenad kommer att hållas i Hjärup på onsdag eftermiddag.