Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

30 km/h på Gränsvägens bro.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mindre buller på Gränsvägens bro med lägre hastighet

I april lyfts den tillfälliga bron på plats över järnvägsspåren i Åkarp. Hastigheten över bron kommer att begränsas till 30 km/h för att minska buller.

När den tillfälliga bron lyfts på plats kommer vägarna på båda sidor om spåren, och vägbanan på bron, att göras klara för trafik. Preliminärt öppnas Gränsvägen och bron för trafik till försommaren. Samtidigt stängs Alnarpsvägen vid järnvägskorsningen i Åkarp.

För att minska bullret från trafiken på bron och på den tillfälliga vägen kommer hastigheten att begränsas till 30 km/h. Ett annat viktigt skäl till hastighetsbegränsningen är trafiksäkerheten. Den tillfälliga bron är relativt smal och påfarterna från båda sidor blir ganska branta.

Inget bullerskydd vid vägen

Trafikverkets beräkningar visar att det inte behövs bullerdämpning vid den tillfälliga delen av Gränsvägen och tillfälliga bron under byggtiden eftersom gränsvärdena för byggbuller inte kommer att överskridas.