Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En ståltrumma blir den tillfälliga gång- och cykeltunneln vid Åkarps station.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya passager vid stationerna i Åkarp och Hjärup

Nu börjar vi arbetet med att bygga nya gång- och cykelpassager vid de tillfälliga spåren och stationerna i Hjärup och i Åkarp.

I Åkarp och Hjärup behövs nya passager byggas för cyklar och gående så att det går att passera spåren under byggtiden, och vid de tillfälliga stationerna när de öppnar sommaren 2020.

I veckan startade arbetet med tunneln i Åkarp. Den kommer att byggs nära den gamla gång- och cykeltunneln vid stationen. Tunneln är en stor ståltrumma som läggs i ett schakt som vi grävt, sedan fyller vi på med material runt tunneln. Ovanpå tunneln byggs senare de tillfälliga spåren och den tillfälliga stationen. Tunneln byggs nu men den öppnas först senare, och då bygger vi också vägar som ansluter till den nya passagen. Den gamla tunneln vid Åkarps station kommer alltså att användas ett tag till.

Schaktgropen som ståltrumman senare ska läggas i.Strax norr om dagens gång- och cykeltunneln i Åkarp byggs den tillfälliga passagen.

Liknande lösning i Hjärup

I Hjärup kommer vi att bygga en liknande passage för att gående och cyklister ska kunna passera de tillfälliga spåren. Arbetet med passagen i Hjärup startar preliminärt i januari. Den kommer att byggas i anslutning till den blivande tillfälliga stationen utmed den nya sträckningen av Banvallsvägen.

De tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup och de tillfälliga stationerna börjar vi bygga nästa år. I augusti 2020 är det klart, då flyttas trafiken över till de tillfälliga spåren.