Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stinshuset i Åkarp
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu rivs Stinshuset i Åkarp

Rivningen av Stinshuset i Åkarp har startat. Till att börja med sker rivningen för hand. Allt material sorteras och en hel del kommer att gå till återbruk, till exempel dörrar och fönster. Nästa vecka rivs resten av huset.

– För att kunna bygga fyra nya spår mellan Lund och Arlöv måste några hus i Åkarp och Hjärup tyvärr rivas. Husen ligger i linjen för de två tillfälliga spår som järnvägstrafiken ska köra på under en del av byggtiden, säger Kristofer Söderberg, biträdande projektledare för projekt Lund-Arlöv, fyra spår.

– När det gäller stationsområdet i Åkarp gick det inte att lägga spåren så att vi slapp riva både gamla stationshuset och Stinshuset. Och eftersom stationshuset ansågs ha ett högre kulturhistoriskt värde fokuserade vi på att rädda stationen istället för stinsbostaden, säger Kristofer Söderberg.

Återvinning och återbruk

Rivningen av Stinshuset genomförs av underentreprenörer till projektets entreprenör, NCC/OHL, med erfarenhet av rivningsarbeten. Rivningen utförs metodiskt för hand och med maskiner. Material från rivningen, till exempel. papp, betong och sten, trä och glas, läggs i olika containrar som lämnas till återvinning eller återbruk.

Jimmys bokbinderi vid Burlövs station revs i februari, och i Åkarp har kiosken vid stationen och Villa Ekbo tidigare rivits. Några garage vid Sockervägen kommer att rivas senare. Vid Coyetgården kommer en byggnad att rivas, och i Hjärup rivs den gamla servicebutiken vid stationen och en äldre villa på Banvallsvägen norr gamla stationshuset.

Varför tillfälliga spår?

De fyra nya spåren byggs i ett nedsänkt läge genom Åkarp och Hjärup, därför måste två tillfälliga spår byggas intill de nuvarande spåren. På så sätt störs tågtrafiken så lite som möjligt under bygget; all tågtrafik mellan Malmö-Lund flyttas till de tillfälliga spåren mellan 2020 och 2022.

De tillfälliga spåren byggs på den östra sidan om dagens spår. På så sätt inkräktar de tillfälliga spåren så lite som möjligt på bebyggelse i Åkarp och Hjärup. Men det går inte att skona bebyggelsen helt och hållet.