Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stort intresse från pressen om den kommande avstängningen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stort mediaintresse för avstängningen av E6

Om drygt en vecka stängs trafikplats Alnarp för att de två broarna ska skjutas in i E6:an. På tisdagen bjöds pressen in för information om den kommande avstängningen.

Ombyggnaden av trafikplats Alnarp måste göras för att järnvägen mellan Lund och Arlöv ska kunna byggas ut. Två spår ska bli fyra för att öka kapaciteten på sträckan. Under sommaren har två broar byggts vid sidan om motorvägen, och parallellt har själva lanseringen av broarna planerats i detalj. Tidplanen är snäv och inget får gå snett, riskhanteringen är mycket viktig. Ett exempel är att den utrustning och de maskiner som krävs under de mest kritiska momenten finns i dubbel uppsättning så att ett haveri inte ska fördröja arbetet.

På kvällen den 11 oktober stängs E6 helt och grävmaskinerna börjar schakta bort vägbanken. Drygt 40 000 kubikmeter massa ska flyttas och cirka 30 000 kubikmeter ska sedan tillbaka. 27 oktober, drygt två veckor senare, ska E6 öppnas igen med två helt nya broar.

En väg in till en byggarbetsplats

Stora trafikstörningar

Avstängningen kommer att påverka trafiken på alla vägar i sydvästra Skåne. Att leda om trafiken är ett jättepussel som planerats i samarbete med många andra aktörer inom och utanför Trafikverket, inte minst med andra myndigheter, till exempel Skånetrafiken, sjukvård, länsstyrelsen, räddningstjänst och polis.

– För att kunna leda om trafiken till andra vägar i regionen har vi planerat avstängningen och de alternativa vägarna noggrant. Skyltar på cirka 150 platser kommer att visa omledningsvägar och alternativa vägar. Men vi räknar trots det med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger Kristofer Söderberg, Trafikverkets biträdande projektledare för Lund-Arlöv, fyra spår.

– Det här är en av de mest omfattande vägavstängningarna som Trafikverket har genomfört, sett till hur många fordon som påverkas. Dagligen passerar cirka 55 000 fordon genom Trafikplats Alnarp. Dessa fordon ska ledas om till andra vägar i regionen, vilket ställer stora krav på planering av omledningar och beredskap för det oförutsedda, säger Göran Holmberg, Trafikverkets verksamhetssamordnare på trafikledningen.

Trafikverksmedarbetare blir intervjuad Kristofer Söderberg, biträdande projektledare för Lund-Arlöv, fyra spår intervjuas.

Stort mediaintresse

Avstängningen i oktober kommer att påverka trafiken på alla vägar i sydvästra Skåne, och en stor kommunikationsinsats krävs för att förbereda alla trafikanter. Informationsutskick har gått ut till över 160 000 hushåll och företag, och en stor kampanj i sociala medier lanseras i dagarna. Media har också en viktig roll när det handlar om att informera om stora trafikstörningar.
Under tisdagen arrangerade vi i projektet en presskonferens där vi berättade om den stora avstängningen och vilka konsekvenser det väntas få för trafiken i sydvästra Skåne.

– Det bästa sättet att underlätta för de som måste köra bil under avstängningen är att minska trafiken. Därför vill vi att så många som möjligt ska känna till avstängningen, men vi vill också förmå så många som möjligt att ställa bilen, arbeta hemma, färdas på annat sätt eller samåka. Det underlättar för dem som måste använda bilen, de som har vägen som sin arbetsplats, säger Eva Oskarsson, Trafikverkets kommunikationsansvarig i projekt Lund-Arlöv, fyra spår.

Läs mer om avstängningen av E6