Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken minskade med 10 % under avstängningen av E6

Avstängningen av E6 under två veckor i oktober gick över förväntan. Många trafikanter valde att stanna hemma, åka kollektivt eller köra på andra tider. Det visar Trafikverkets trafikanalys.

- God planering och samverkan med andra aktörer, bra omledningsvägar och ett kommunikationsarbete som fick stort genomslag var framgångsfaktorer. Vi är såklart väldigt nöjda och tacksamma för att så många trafikanter hjälpte till under avstängningen, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på Trafikverkets trafikledning.

Trafikverkets mål under avstängningen av E6 i oktober var att minska antalet fordon för att underlätta trafiksituationen på omledningsvägarna. Det lyckades väl. Under de första dagarna halverades nästan trafiken. I genomsnitt minskade trafiken med ungefär 5000 bilar per dygn.

– Vi vet sedan tidigare att det bästa sättet att få trafiken att flyta på bra under stora avstängningar är att minska trafikmängden. Det var också syftet med informationen till trafikanterna, att ställa bilen om det går – samåka, arbeta hemma eller åka tåg, säger Göran Holmberg, Trafikverkets verksamhetssamordnare på trafikledningen.

Skyltarna följdes

Siffror från trafikräkningen visar också att många följde skyltarna som visade alternativa vägar runt avstängningen, vilket också bidrog till att vägarna belastades jämt.

– Det är ett kvitto på att våra omledningsvägar fungerade bra, att vi valt rätt men också att trafikanterna följde skyltarna. Men det visar också att trafikanterna var kreativa och hittade andra smidiga vägar, säger Göran Holmberg.

Trafikräkningen visar att trafikmängden på de mindre alternativa vägarna ökade, cirka 10 000 valde andra vägar att ta sig fram.

Bilen blev hemma

Många valde bort bilen helt, stannade hemma eller åkte kollektivt. Skånetrafiken noterade en ökning med 3 500 fler resenärer under avstängningen. Extra avgångar sattes in och Pågatågen förlängdes också på vissa sträckor.

Trafikverket har också i en webbenkät frågat de som berördes av avstängningen hur de löste resandet under avstängningen. Resultatet bekräftar trafikräkningen och Skånetrafikens siffror. Cirka 10 procent uppger att de stannade hemma eller tog ledigt, 15 procent säger att de åkte kollektivt, drygt 20 procent valde annan väg och 15 procent körde på annan tid.

Informationskampanj och samverkan

Inför avstängningen har information skickats till ca 60 000 företag i Skåne och Halland, till över 100 000 privatpersoner och kontakter har tagits med kommuner, regioner och organisationer för att underlätta deras verksamheter under avstängningen. Planeringen av avstängningen har också gjorts i nära samverkan mellan Trafikverket, polis, räddningstjänst och länsstyrelsen.

Trafikverkets informationskampanj i sociala medier fick också stort genomslag. Drygt 500.000 personer har tagit del av den.  I kampanjen uppmanades trafikanter att #stannahemma – om du kan.