Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Villa Ekbo i Åkarp
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Villa Ekbo i Åkarp rivs

För att kunna bygga fyra nya spår mellan Lund och Arlöv måste ett fåtal hus i Åkarp och Hjärup rivas. Husen ligger i vägen för de två tillfälliga spår som järnvägstrafiken ska köra på under byggtiden. Det första huset som rivs är Villa Ekbo i Åkarp.

När de fyra nya spåren byggs i ett nedsänkt läge genom Åkarp och Hjärup måste två tillfälliga spår byggas intill de nuvarande spåren. På så sätt störs tågtrafiken så lite som möjligt under bygget; all tågtrafik mellan Malmö-Lund flyttas till de tillfälliga spåren mellan 2020 och 2022.

De tillfälliga spåren byggs på den östra sidan om dagens spår. På så sätt inkräktar de tillfälliga spåren så lite som möjligt på bebyggelse i Åkarp och Hjärup. Men det går inte att skona bebyggelsen helt och hållet.

Villa Ekbo och Jimmys bokbinderi första husen som rivs

I början av nästa vecka kommer Villa Ekbo i Åkarp att rivas. Huset ligger precis intill spåren vid cykelvägen mellan järnvägskorsningen och Sockervägen. Vid Burlöv station ligger en fastighet där Jimmys bokbinderi tidigare hade verksamhet, det huset rivs också nästa vecka. Men det är på grund av den kommande ombyggnaden av Burlöv station.

Återvinning och återbruk

Rivningsarbetet genomförs av underentreprenörer till projektets entreprenör, NCC/OHL. De har stor erfarenhet av rivningsarbeten. Rivningen utförs med maskin och huset plockas ner metodiskt, och olika material, till exempel. papp, betong och sten, trä, glas och tegel, läggs i olika containrar som sedan lämnas till återvinning eller återbruk.

Sten och betong krossas på plats för att kunna transporteras till andra platser i projektet där det återvinns och används som fyllnadsmaterial.

I Åkarp kommer också Stinshuset och kiosken vid stationen att rivas, även några garage vid Sockervägen måste rivas. Tidplanen för de rivningarna är ännu klara. I Hjärup rivs den gamla servicebutiken vid stationen och en äldre villa på Banvallsvägen strax norr gamla stationshuset.