Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny teknik testas när tillfälliga spår byggs

På en kortare sträcka av de tillfälliga spåren i Hjärup kommer en ny metod att bygga banvall att provas. Testet går ut på att se hur bra ett tunnare lager av krossmaterial i banvallen fungerar.

På sträckan Åkarp-Hjärup kommer Trafikverket att bygga två tillfälliga spår. De ska trafikeras när de fyra nya spåren byggs fyra till sex meter under marknivå. Banvallen, som spår och slipers vilar på, består av två skikt. Överst makadam, därunder ett annat lager som består av krossat stenmaterial. På järnvägsspråk kallas det för underballast och det lagret är normalt 800 millimeter tjockt.

Tunnare underlag provas

Trafikverket ska nu testa hur ett tunnare lager underballast fungerar, hur materialet påverkas av frost och om det kan orsaka sättningar. Mätningar ska undersöka hur långt ner i banvallen tjälen går, och om det uppstår eventuella deformationer mellan makadam och underballast.

– Det har gjorts väldigt få tester på det här. Fungerar det att använda tunnare lager underballast så kan vi optimera användandet av krossmaterial, vilket kan spara resurser, berättar Marie Minör, Trafikverkets delprojektledare för markarbeten inom Lund-Arlöv, fyra spår.

Testet ska utföras längs en cirka 100 meter lång sträcka och kommer inte att påverka resenärerna.
– Vi hoppas på kalla vintrar de kommande åren, så att vi får ner tjälen djupt i marken och får bra mätresultat, säger Marie Minör.