Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gränsvägen i Åkarp får en längre och högre bullerskyddsvall.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bättre bullerskydd längs Gränsvägen i Åkarp

I februari startar vi arbetet med att förlänga och höja bullerskyddsvallen mellan E6 och Gränsvägen i Åkarp. Vallen kommer ge bättre bullerskydd för de som bor i nordvästra Åkarp.

När vi bygger fyra spår mellan Arlöv och Lund hanteras en hel del massor. Till exempel kommer tusentals kubikmeter massor att skapas när vi gräver schaktet för de nedsänkta spåren. Men i andra delar av byggprojektet skapas ett överskott på massor redan nu. Strategin är att så mycket som möjligt ska återanvändas i närheten. Detta bidrar till en bättre miljö för boende och kortare transporter.

Bättre bullerskydd

Enligt en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Trafikverket kommer en del av överskottet av massor att användas för att förbättra bullerskyddsvallar runt om i kommunen. I höstas höjdes och förlängdes bullerskyddsvallen mellan Sockervägen och E6:an, och nu ska vallen utmed Gränsvägen höjas. Det ger ett bättre bullerskydd för de som bor i nordvästra Åkarp.

Träd fälls utmed E6 och Gränsvägen

För att kunna bygga bullerskyddvallen måste en del träd och buskar längs Gränsvägen närmast E6:an sågas ned. Träden tas bort under vintern för att inte störa häckande fåglar. En dunge med träd kommer att bevaras. När bullervallen är på plats kommer en del nya träd att återplanteras.

Arbetet med trädfällningen påbörjas i mitten av februari, mot slutet av månaden börjar schaktarbetet för att höja bullerskyddsvallen.

Återvinningsstationen vid Gränsvägen

I samband med att vi bygger ut bullerskyddsvallen vid Gränsvägen tas återvinningsstationen bort. I väntan på en ny plats hänvisas till andra återvinningsstationer.

Läs mer om återvinning och källsortering på Burlövs kommuns hemsida.