Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Åkarps stationsområde. Järnvägsspår och byggarbete.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Intensiv vinter och vår vid Åkarps station

I augusti 2020 flyttas trafiken till de tillfälliga spåren. Innan dessa ska vi bygga stödmurar längs det framtida nedsänkta spåren i Åkarp. Detta kommer att påverka området runt stationen en hel del de närmaste månaderna.

Vid Åkarps station är de tillfälliga spåren och bullerskyddsplanken i stort sett klara. Det som återstår är bland annat att svetsa räls, installera signalsystem och kontaktledningar. Nu i december startar vi också arbetet med stödmurarna, en del maskiner har redan levererats och vi förbereder de ytor där stödmurarna ska byggas. Stödmurarna byggs som så kallade slitsmurar, vilket enkelt uttryck är betongväggar som gjuts direkt i marken. Läs mer om byggmetoden.

Flygbild som visar var de olika slitsmurarna ska byggas.
Arbetet med slitsmurarna startar på den östra sidan om spåren, och pågår från januari till mars. Därefter byggs slitsmurarna på den västra sidan om spåren, från april till juni.  

Transporter och buller

Slitsmursbygget kräver en hel del utrustning, till exempel kranar, blandningsstationer, sedimenteringsbassänger och maskiner. Dessutom levereras betong och armering under hela byggtiden. Transporter till och från arbetsplatsen sker via Åkerbloms väg, Bågevägen och Bruksvägen. En del transporter sker också via Sockervägen och Gränsvägen på östra sidan. Söder om stationen slår vi ner stödväggar av stål, så kallad spont, ett arbete som kan innebära en del buller.

Bruksvägen fortsatt avstängd

Ledningsarbetena vid Bruksvägen som inneburit omläggning av bil-, och gång och cykeltrafik börjar bli klara. Dessvärre måste Bruksvägen vara stängd en tid till på grund av andra arbeten vid stationen.

Byggarbetsplats med gula containrar och silos, och en gul kranbil.
På arbetsplatsen väster om stationen bygger vi nu en anläggning för stödmursbygget. Här lyfts en silo för bentonit på plats. 

Tillfälliga stationstunneln stängd – nya vägar till perrongerna

Under arbetet med stödmurarna vid stationen behöver vägarna för gång- och cykeltrafiken flyttas några gånger under vintern och våren. Var observant och följ skyltarna. Var ute i god tid när du ska ta tåget. Under vintern och våren fortsätter vi att bygga klart den tillfälliga stationen, den tas i bruk i augusti när trafiken flyttas över till de tillfälliga spåren.

Spännande men farligt

Byggarbetsplatsen kan vara en spännande plats för barn men också mycket farlig. Arbetsplatsen är inhägnad men under dagen öppnas grindarna och staketen tillfälligt för tunga transporter in och ut från byggarbetsplatsen. Vi har vakter på plats vid behov. Prata gärna med barnen om att vara försiktiga och att de aldrig får gå in på arbetsområdet.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan klockan 7 och 18. Vi planerar att arbeta med stödmurarna måndag-lördag varannan vecka och måndag-torsdag varannan vecka. Om det behövs kan vi även behöva arbeta andra tider. 

Läs mer om hur vi bygger stödmurarna i Åkarp