Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid Sockervägen är det trångt och olika typer av ledningar samsas på en liten yta.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningar – stora utmaningen i vår och sommar

I augusti börjar vi bygga de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup. Innan dess måste alla ledningar i marken, där spåren ska byggas, vara på plats. På vissa platser är det trångt och olika typer av ledningar samsas på en liten yta.

Arbetsplatsen vid Sockervägen i Åkarp är ett tydligt exempel på hur komplext ledningsarbete kan vara. På en ganska smal yta längs spåren läggs ledningar om för spillvatten, färskvatten, avlopp, gas, tele och el. På samma yta ska dessutom en underjordisk kulvert för Alnarpsån byggas.

Rör till spillvattenledningar
Spillvattenrör 

Tidskritiskt arbete

Det finns en tydlig deadline för arbetet med ledningarna vid Sockervägen. I augusti kommer materialet till de tillfälliga spåren. Och en del material kommer med tåg och lastas av strax söder om Sockervägen. Detta innebär att i augusti måste alla ledningar vara på plats och banvallen för de tillfälliga spåren klar.

Ny dricksvattenledning, el- och telekablar vid Sockervägen.  

Kulvert för Alnarpsån

Alnarpsån som idag flyter från Åkarpsdammen längs järnvägen söderut kommer få en ny sträckning och till vissa delar gå i en betongkulvert. Denna kulvert börjar vid Åkarpsdammen och går vidare ner mot området vid trafikplats Alnarp via delar av Sockervägen. Gjutningsarbetet för kulverten startade i början av maj.

Kulvert för Alnarpsån 

Skiftarbete

För att bli klara i tid med ledningarna vid Sockervägen arbetar vi sedan en tid i skift mellan 7–22 på vardagar. Vid behov framöver kan det även bli arbete på nätter och helger.

Från augusti i sommar och fram till sommaren 2020 byggs de tillfälliga spåren som ska trafikeras när vi bygger de nedsänkta spåren. Vi börjar spårbygget strax söder om E6-broarna i Åkarp och arbetar oss norrut.