Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så kör du när Lommavägen i Hjärup stängs.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så kör du när Lommavägen i Hjärup stängs

Nu startar vi arbetet med de tillfälliga järnvägsspåren genom Hjärup. Därför måste Lommavägen stängas på en kortare sträcka vid järnvägsbron. Trafiken leds om via Jakriborg och Banvallsvägen, och via Väståkravägen.

Omledningsvägarna innebär en omväg för biltrafik, men även för cyklister och gående. Lommavägen stängs av på en cirka 100 meter lång sträcka under järnvägsbron. Den främsta omledningsvägen är runt Jakriborg och över den tillfälliga Vragerupsbron. Andra vägar i området som är öppna kan också användas för att ta sig runt den avstängda delen. Avstängningen inleddes i maj 2019.

Översiktskarta över omledningsvägen runt Jakriborg och över den tillfälliga Vragerupsbron.
Omledningsvägar för biltrafik och cykel. Kartan uppdaterad 2019-06-28. Den tillfälliga cykel- och gångvägen på västra sidan om spåren i Hjärup kommer bli lite annorlunda än vad som planerades från början. Vi kommer att leda gång- och cykeltrafik från stationen längs Pågavägen, förbi Jakriborg, till Ynglingavägen. Cykelvägen görs iordning under juli. 

Större kartbild - Karta som PDF

Så når du stationen och Hjärupsgården

Den främsta omledningsvägen kommer att vara runt Jakriborg, över Vragerupsbron och via Banvallsvägen eller Väståkravägen. Då kommer man runt den delen av Lommavägen som är avstängd och når tågstationen och Hjärupsgården Företagcenter, eller Gamla Lundavägen.

Kör man in på Lommavägen från Gamla Lundavägen är vägen öppen förbi Hjärupsgården och upp till infarten till Banvallsvägen och Hjärups station. Ska man köra till Lomma är det smidigast att köra Väståkravägen upp till Vragerupsbron och runt Jakriborg. Det går förstås också att köra andra vägar, t ex väg 103 och 108 och Lunds södra runt Hjärup.

Arbete i Lomma påverkar under 2019

Mellan juli och december 2019 byggs korsningen Malmövägen/Vinstorpsvägen i Lomma om och på- och avfarter för bussar byggs vid E6 i Lomma. Det påverkar också trafiken mellan Lomma och Hjärup. Omledning för bilar är via Mariedalsvägen och väg 103. Cykelbanan är öppen fram till slutet av oktober. Läs mer på projektets hemsida - E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder.

För gående och cyklister i Hjärup

Avstängningen påverkar också cykel- och gångtrafiken. Till att börja med kan gående och cyklister använda passagen vid stationen och cykla runt Jakriborg/Ynglingavägen. Senare i år, troligen till sommaren, kommer vi att öppna en gång/cykelväg som är lite genare på andra sidan spåret, så man slipper cykla runt Jakriborg.

Sommaren 2020, när den tillfälliga stationen öppnas, kommer det att finnas en passage för cykel/gående vid tillfälliga stationen. De olika omledningsvägarna kommer att skyltas tydligt.

Rondell vid korsningen Väståkravägen/Lundavägen

Korsningen Väståkravägen/Gamla Lundavägen kommer att bli hårt trafikerad i och med avstängningen. För att underlätta för trafiken att köra ut Lundavägen/Väståkravägen byggs korsningen om tillfälligt och blir en cirkulationsplats, rondell. Det underlättar för trafiken som ska in och ut ur Hjärup. Cirkulationsplatsen byggs färdig något senare i vår, troligen mot slutet av maj.

Lommavägen beräknas vara avstängd fram till årsskiftet 2022/2023.