Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så kör du när Lommavägen i Hjärup stängs.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så kör du när Lommavägen i Hjärup stängs

Nu startar vi arbetet med de tillfälliga järnvägsspåren genom Hjärup. Därför måste Lommavägen stängas på en kortare sträcka vid järnvägsbron. Trafiken leds om via Jakriborg och Banvallsvägen, och via Väståkravägen.

Omledningsvägarna innebär en omväg för biltrafik, men även för cyklister och gående. Lommavägen stängs av på en cirka 100 meter lång sträcka under järnvägsbron. Den främsta omledningsvägen är runt Jakriborg och över den tillfälliga Vragerupsbron. Andra vägar i området som är öppna kan också användas för att ta sig runt den avstängda delen. Avstängningen inleddes i maj 2019.

Så når du stationen och Hjärupsgården

Den främsta omledningsvägen för biltrafik kommer att vara runt Jakriborg, över Vragerupsbron och via Banvallsvägen eller Väståkravägen. Då kommer man runt den delen av Lommavägen som är avstängd och når tågstationen och Hjärupsgårdens Företagcenter. 

Kör man in på Lommavägen från Gamla Lundavägen är vägen öppen förbi Hjärupsgården och upp till infarten till Banvallsvägen och Hjärups station. Ska man köra till Lomma är det smidigast att köra Väståkravägen upp till Vragerupsbron och runt Jakriborg. Det går förstås också att köra andra vägar, t ex väg 103 och 108 och Lunds södra runt Hjärup.

För gående och cyklister i Hjärup

Avstängningen påverkar också cykel- och gångtrafiken. Till att börja med kan gående och cyklister använda passagen vid stationen och cykla runt Jakriborg/Ynglingavägen. 

Sommaren 2020, när den tillfälliga stationen öppnas, kommer det att finnas en passage för cykel/gående vid tillfälliga stationen. De olika omledningsvägarna kommer att skyltas tydligt.

Uppdaterad information om vägar för gående och cyklar vid Hjärups station.

Rondell vid korsningen Väståkravägen/Lundavägen

Korsningen Väståkravägen/Gamla Lundavägen kommer att bli hårt trafikerad i och med avstängningen. För att underlätta för trafiken att köra ut Lundavägen/Väståkravägen byggs korsningen om tillfälligt och blir en cirkulationsplats, rondell. Det underlättar för trafiken som ska in och ut ur Hjärup. Cirkulationsplatsen byggs färdig något senare i vår, troligen mot slutet av maj.

Lommavägen beräknas vara avstängd fram till årsskiftet 2022/2023.