Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Parkeringarna vid Hjärups station flyttas

Bil- och cykelparkeringen vid stationen måste tas bort när vi börjar vi arbeta vid Hjärups station med de tillfälliga spåren och ombyggnaden av stationen. Det blir istället möjligt att parkera på ett par gator intill stationen.

Inom kort, troligen i kommande månadsskifte, börjar vi arbeta vid Hjärups station. Parkeringen ligger precis i linje med de tillfälliga spåren som ska byggas genom samhället. Dessa spår ska trafikeras mellan 2020 och 2022 då vi bygger de fyra nya spåren den nya stationen.

Ersättningsparkeringar

Tillsammans med Staffanstorps kommun har vi tagit fram drygt 30 ersättnings-parkeringar för bilar utmed den södra sidan av Tågvägen och vid den gamla förskolan på Lars väg. Observera att det är P-förbud på den norra sidan av Tågvägen. Det går också att parkera på andra platser där parkering är tillåten. Följ skyltarna på gatorna och trafikregler. En ny cykelparkering ordnas på en yta mittemot gång/cykeltunneln vid stationen.

Återvinningsstationen vid stationen tas också bort. Tillsammans med kommunen planeras en ny plats.


Grön markering - parkering för bilar. Blå markering - cykelparkering
Klicka bilden för större format.

Risk för byggbuller

De fyra spåren och nya stationen ska byggas fyra meter under marknivån. För att kunna schakta och bygga spår måste vi bygga stödkonstruktioner på båda sidor om stationsområdet och längs de nya spåren. En del av arbetet innebär buller som kan upplevas som störande.
På vår webbsida för arbetsplatser och störningar, eller på vår Facebooksida kommer vi berätta mer om vilka tider detta arbete genomförs.

Passage under järnvägen

Gång- och cykeltunneln under spåren vid gamla station kommer vara öppen så länge det går. Men eftersom vi i år kommer börja bygga de tillfälliga spåren krävs det lite olika lösningar beroende på var vi arbetar och vilka arbeten som ska göras. Skyltar kommer visa aktuella omledningsvägar.

Sommaren 2020 öppnas den tillfälliga stationen, lite längre söderut på Banvallsvägen. Dit kommer gång- och cykelpassagen att flytta under tiden som tågtrafiken går på de tillfälliga spåren. Via den passagen går det att ta sig över/under spåren och arbetsområdet.