Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetsplats med gula containrar och silos, och en gul kranbil.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Smart byggmetod för stödmurar och tågtunneln i Åkarp

Nu startar vi arbetet med stödmurarna längs järnvägen i Åkarp. Delar av stödmurarna byggs som så kallade slitsmurar, vilket enkelt uttryckt är en armerad betongvägg som gjuts direkt i marken.

Stödmurarna byggs nu för att det ska gå smidigt att gräva schaktet för de fyra nya spåren senare, när tågtrafiken flyttats till tillfälliga spår. 

– Metoden med slitsmurar passar bra där det är trångt, den är också mer miljömässigt hållbar eftersom det blir mindre schaktning och färre transporter jämfört med att bygga stödmurar i öppna schakt. Det blir heller inte lika mycket buller och vibrationer. Slitsmurarna i Åkarp kommer dessutom att användas till den permanenta tunnelkonstruktionen, vilket sparar tid och resurser, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspårsbygget.

Tunnelvalvet byggs från markytan

Genom Åkarp kommer de fyra nya spåren att gå genom en 400 meter lång tunnel och dess väggar består av stödmurarna. Själva valvet byggs senare, när tågtrafiken flyttats till tillfälliga spår.

Valvet gjuts direkt på markytan och sedan schaktas massor successivt ut under, en metod som kallas top-down. Fördelarna är att vi inte behöver bygga formställningar när valvet gjuts, vilket sparar tid. Vi kan också utnyttja ytan ovanför tunneln mycket tidigare för till exempel passager genom arbetsplatsen.

Så bygger vi stödmurar och tunneln

Bildsekvens som visar slitsmursbyggets första tre faser
1. Vertikala slitsar schaktas i marken. Slitsarna stabiliseras med en vatten- och bentonitblandning, en slags lervälling. 2. Armering sänks ner i slitsarna. 3. Stödmuren gjuts. Betongen pumpas ner i slitsarna samtidigt som bentoniten pumpas tillbaka till blandningsstationen. 
Bilden visar slitsmursbyggets tre sista faser.
4. Ett armerat tunnelvalv gjuts i etapper direkt på marken mellan de färdiga tunnelväggarna. 5. När valvet är klart kan massorna schaktas ut successivt ner till nivån där spåren ska byggas. 6. På valvet/tunneltaket anläggs ett stationsområde och gröna ytor med gång- och cykelvägar.  
Flygbild över Åkarps stationsområde. med gröna markeringar som visar var stödmurarna ska byggas.
Arbetet med slitsmurarna startar på den östra sidan om spåren, utmed Stationsvägen. Den norra delen först, därefter den södra. Därefter byggs slitsmurarna på den västra sidan om spåren. 

Fotboll spelar en viktig roll

Visste du att en fotboll spelar en viktig roll i bygget av slitsmurarna i Åkarp? Vi har rör genom bentonitblandningen som ska fyllas med betong. Betongen vill man inte ska blandas med bentonitlervällingen. Därför lägger vi bollen överst i röret precis innan gjutning. När vi släpper på betongen pressas bollen nedåt och pressar ut bentoniten framför bollen, sedan flyter bollen upp till ytan, vid sidan om röret. Fotbollen är en helt vanlig leksaksboll i plast som vi sprayar med färg så att den syns bättre.

Betongtratt+illustration-750.png

 

 

Vibrationer när stenar krossas

Under arbetet med slitsmurarna kan vi ibland stöta på stora stenblock som måste krossas. Det görs med hjälp av en stor hammare som släpps ner i schaktet. Det orsakar vibrationer som kan kännas i hus intill arbetsplatsen.

Våra arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan klockan 7 och 18. Vi planerar att arbeta med stödmurarna måndag-lördag varannan vecka och måndag-torsdag varannan vecka. Om det behövs kan vi även behöva arbeta andra tider. 

Läs mer om arbetena i Åkarp under vinterna och våren.