Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid Burlövs station arbetar vi också med de nya plattformarna och monterar hissar, trappor, tak och väderskydd.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Spårabetena fortsätter i höst och stationerna tar form

I augusti nådde vi en viktig milstolpe. Banvallen för de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup blev klar och räls och slipers levererades. Nu bygger vi spår för fullt genom Åkarp och Hjärup. Snart bygger vi spåren i Arlöv.

Fortfarande återstår mycket arbete. Rälsen ska svetsas och riktas med en speciell spårriktarmaskin. Kontaktledningar ska monteras och teletekniken, elförsörjningen och signalsystemet ska installeras. Cirka 260 000 meter signalkabel ska också läggas. I augusti nästa år flyttas tågtrafiken till de tillfälliga spåren så att vi kan börja bygga fyra nya spår och de nya stationerna.

Hjarup-okt-2019-750.png

I Hjärup bygger vi nya stationsbron

I höst blir vi klara med de borrade pålarna till den östra stödmuren vid stationen i Hjärup. Arbetet med den nya stationsbron startade i somras. Brostödet på östra sidan spåren är klart, ett brostöd byggs nu på den västra sidan. Brovalvet byggs senare, efter 2020.

Vid den tillfälliga stationen norr om Lommavägen ska gång- och cykelvägar och perronger byggas.

Åkarp-station-okt-2019.png

Stödmurar för nedsänkta spåren i Åkarp

Väster om Åkarps station, längs Bruksvägen och norrut mot Gränsvägen, gräver vi och lägger en ny dagvattenledning. Vi kommer också att börja bygga stödmurar vid Åkarps station. På vissa delar av muren ska förstärka med stålspont. Nordväst om stationen kommer vi anlägga en arbetsplats med arbetsbodar. Hundrastplatsen stängs. 

Vi har påbörjat arbeten vid spåren under motorvägsbron i trafikplats Alnarp, bland annat ledningsarbete och spontning. Bron ska senare rivas och byggas om under 2021.

Burlovs-station-okt-2019-750.png

Nu bygger vi nya spår genom Arlöv

I oktober levereras räls och slipers till spåren genom Arlöv. Rälerna är hela 420 meter långa och levereras nattetid med specialtåg. En del stolparna och bryggor till kontaktledningarna är redan på plats.

Vid Burlövs station arbetar vi också med de nya plattformarna och monterar hissar, trappor, tak och väderskydd. Det genomskinliga bullerskyddet och stödmuren på västra sidan är klara och en del mindre arbeten med ledningar återstår.

klostergården-2017-750.png

Byggstart 2020 för sträckan Lund–Flackarp

Regeringen har avslagit överklagan av järnvägsplanen för sträckan mellan Lund och Flackarp. Kommunens detaljplan för området vid spåren och stationen vann laga kraft i maj. Byggstart är planerad till 2020.

Fram till och med den 25 oktober pågår samråd för den fördjupning av översiktsplanen som Lunds kommun håller på att ta fram för Källby och Klostergården. Läs mer på kommunens webb: Lund.se/kallby