Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologer har hittat lämningar från både stenåldern och järnåldern intill järnvägen mellan Flackarp och Höje å. Foto: Arkeologerna i Lund
Denna nyhet är äldre än 6 månader

5500 år gamla stenåldersgravar hittades i Flackarp

Arkeologer har hittat lämningar från både stenåldern och järnåldern intill järnvägen mellan Flackarp och Höje å. – De mest spektakulärt är kanske resterna av fem-sex stenåldersgravar, säger Magnus Artursson på Arkeologerna i Lund.

Arkeologerna i Lund har på Trafikverkets uppdrag undersökt marken intill järnvägen mellan Flackarp och Höje å under våren. Undersökningar görs inför det fortsatta bygget av fyra nya spår in till Klostergården i Lund.

Gravar från stenåldern

De mest spännande fynden vid utgrävningar är resterna av fem stenåldersgravar, så kallade dösar. De bedöms vara från yngre stenålder, 4 000 f Kr–1 700 f Kr. Det var då människor började odla och hålla boskap, och vara mer bofasta. Under denna period började de även bygga och resa stora stenar. Och resterna av en sådan sten har också hittats.

– Stenen har sannolikt varit åtminstone två till tre meter hög om man skall döma av den kvarvarande delens storlek och nedgrävningens djup på cirka en meter. Det fanns spår efter att den övre delen har sprängts loss i modern tid i form av ett borrhål i stenblocket. Kanske förstörde man den resta stenen i samband med järnvägsbygget i mitten av 1800-talet, säger Magnus Artursson.

Den kvarvarande delen av den förstörda resta stenen.
Den kvarvarande delen av den förstörda resta stenen. Foto: Arkeologerna i Lund

Stenåldersgravar som den i Flackarp hittas ofta vid stora arkeologiska undersökningar i Skåne och Danmark. Men det är oftast bara spår efter gravarna som finns kvar efter tusentals år av plöjande och odling av marken. Och det finns bara ett fåtal gravar med fynd av människoben.

Flera dösar under banvallen

De dösar som arkeologerna hittat och undersökt ligger bara delvis inom området som undersökts. Några av dösarna sticker in under den nuvarande Järnvägen. De dösarna kommer att kunna undersökas om några år då dagens spår byggs om.

Järnålderns Flackarpsbor

På flera platser har arkeologerna också hittat rester av stolphål, härdar, kokgropar och brunnar. Det tyder på att det kan ha legat gårdar med långhus och ekonomibyggnader här under förromersk järnålder, cirka 500–0 f Kr. Men det är osäkert hur länge gårdarna var i bruk, vad de levde av och om gårdarna och dess invånare hade en relation till de stora järnåldersbosättningarna i Uppåkra.

– En rolig överraskning var fyndet av en så kallad vridkvarn i ett av stolphålen i ett av långhusen. Långhuset kan dateras till cirka 200–500 e. Kr, och detta stämmer med andra dateringen av vridkvarnar i Skandinavien. Den här typen av kvarnar för malning av mjöl gjorde det möjligt till större produktion av råvara för brödbakning och kanske även ölbryggning, säger Magnus Artursson.

Vridkvarnen i ett av stolphålen som ingår i ett långhusen rensas fram.
Vridkvarnen i ett av stolphålen som ingår i ett långhusen rensas fram. Foto: Arkeologerna i Lund.

Jorden analyseras

Paleoarkeologer, som är experter på gamla fröer och växtdelar, har också tagit jordprover för analys och forskning kring jordbruk.
– Även små delar och rester av växter i jorden kan ge nya svar på gåtor. De kommer bland annat att analysera pollen och växtmakrofossil. Svaren kan berätta om vilka växter som odlades, vad man åt, hur miljön såg ut och om det fanns några parasiter. Ben från människa kan ge svar på frågor som ålder, kön och sjukdomar, säger Magnus Artursson.

Läs mer om undersökningen och fynden i Flackarp

Arkeologerna som undersökt platserna i Flackarp är en del av myndigheten Statens historiska museer. Läs mer om undersökningarna på deras hemsida.

Om arkeologiska utgrävningar

Inför alla bygg- och infrastrukturprojekt beslutar länsstyrelsen om en arkeologisk utredning krävs. Alla arkeologiska undersökningarna bekostas av byggherren, i det här fallet Trafikverket. Den första arkeologiska utredningen av marken intill södra stambanan, mellan Flackarp och Lund, gjordes 2018. Under 2019 har Arkeologerna gjort ytterligare undersökningar.