Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över norra Åkarp. Järnvägsspår där det schaktas och byggs väster om spåren.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullerskydd genom Åkarp redan till hösten

Nu startar arbetet med att bygga nytt bullerskydd vid spåren norr om Åkarps station. Bullerskyddet byggs för spåren som tas i bruk 2022, men genom att bygga bullerskärmar redan nu kan de också skydda mot buller under byggtiden.

I samband med fyrspårsbygget förbättras bullerskyddet för boende vid spåren på olika sätt. Genom Åkarp och Hjärup byggs till exempel spåren under marknivå, i ett fyra till sex meter djupt schakt. Det är ett effektivt sätt att minska bullret från tågen. På andra ställen förbättrar vi med bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar.

Skissen visar hur nedsänkta spår skyddar omgivningen från buller. I schaktet byggs antingen en vägg av betong vid spåret eller en slänt upp till marknivå. 

Bullerskyddsskärmar från tunneln upp till Gränsvägen

Norr om Åkarps station, efter tågtunneln, kommer vi att anlägga slänter från spåren upp till marknivå. På krönet av slänten byggs en stödmur och en bullerskyddsskärm som blir tre meter hög. Stödmuren och skärmen kan vi börja bygga redan nu när ledningsomläggningar utmed spåren är färdiga. En win-win-lösning; projektet vinner tid genom att bygga bullerskyddet nu, och boende får ett bullerskydd tidigare än planerat, som också skyddar mot byggbuller.

Längs det markerade området i bilden byggs bullerskyddsskärmen. 

Transporter under Gränsvägens bro

Arbetet med att bygga stödmuren med bullerskyddet på den västra sidan startade i slutet av maj och kommer pågå till oktober. Transporter till och från arbetsplatsen kör i möjligaste mån längs spåren och ut på Gränsvägen, under den tillfälliga bron. Under arbetet med stödmurarna kommer vi packa material med maskin vilket kan bullra och märkas som vibrationer i fastigheter intill.

Vi mäter buller och vibrationer under arbetet enligt ett kontrollprogram för att säkerställa att vi följer riktlinjer för buller och vibrationer.