Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En person i arbetskläder lastar ut sten från en grävmaskin
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fällda träd från Fyrspåret blir insektshotell

Ingen har väl undgått att vi bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Arbetet är stort, inte minst vid stationerna, och för att återställa en del av miljön bygger vi bland annat insektshotell.

– Insektshotellen blir en viktig del i det lokala ekosystemet, säger Tone Sigrell, projektingenjör med miljöfokus på Trafikverket.

Vid stationerna i Burlöv och vid spåren genom Åkarp finns bullerskyddsvallar som, förutom att stänga ute bullret, blir en del av den gröna omgivningen. På bullerskyddsvallarna planteras olika träd och växter, och nu har även insektshotellen placerats ut vid varsin vall som ett steg i att värna om miljön och den biologiska mångfalden.

Maskiner placerar ut både stockar och sten. I Burlöv ligger insektshotellet vid den nya dammen på Företagsvägen. 

Gamla stockar återanvänds

Järnvägsutbyggnaden tar mycket av befintlig mark och insektshotellen sätts upp för att återställa delar av den.

Insektshotellen består av stockar från träd som har fälts under projektets gång. På det sättet kan materialet återanvändas.

– Nu kan träden fortsätta att vara hem för både skalbaggar, svampar och spindlar. Dessutom finns det plats för nya arter som är beroende av död ved för sin överlevnad. Insektshotellen är bra för både växterna och djuren i området, säger Tone Sigrell.

Ökad pollinering

Tänkta hotellgäster är även bin, getingar, fjärilar och nyckelpigor. Insektshotellen placeras ut i ängssådd med olika slags blommor för att insekterna ska trivas och för att öka pollineringen.

Förutom stockarna placeras stora och små stenar ut tillsammans med en fjärilsbuske, kottar och ris. Stockarna är 3-4 meter långa och insektshotellen har en area på 15 kvadratmeter.

De är utplacerade på bullerskyddsvallen i Burlöv, bullerskyddsvallen vid Sockervägen och bullerskyddsvallen vid Gränsvägen.

När insektshotellen är etablerade så tar kommunen över skötseln av insektshotellen.

Snart planterar vi ut en fjärilsbuske vid insektshotellet på Sockervägen.