Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbilar nere i schaktet vid Åkarps station
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fossilfri diesel används i Fyrspårets maskiner och lastbilar

När vi bygger ut järnvägen mellan Malmö och Lund är hållbarhet ett av våra största fokusområden. Vi vill vara med och bidra till en fossilfri bransch och under 2020 kommer flera stora underleverantörer att köra på mellan 80-100 procent fossilfri diesel.

– Den totala andelen biobränsle i projektet är just nu uppe i ca 40 procent, en siffra som vi hoppas kunna få upp ytterligare, säger Petter Olson, hållbarhetskoordinator för Fyrspåret.

En vägg av armeringsjärn
Vår stålleverantör kunde visa på en klimatpåverkan som var runt 60 procent mindre än branschstandard. 

Fyrspårsprojektet är beroende av betong, stål och transporter för att klara av att bygga ut järnvägen mellan Malmö och Lund.

– Vi jobbar aktivt med flera nya metoder och pilotprojekt för att utmana rådande normer och kontraktskrav hos leverantörerna, och därigenom göra stora klimatbesparingar.

Fossilfri diesel

En tank med fossilfritt diesel
Projektet har en egen HVO-tank i Arlöv där maskiner enkelt kan tanka via en app. 

Under 2020 är målet att få in så mycket biobränsle som möjligt i våra maskiner och lastbilar. Förra året inleddes ett samarbete med en leverantör av certifierad HVO-diesel (hydrobehandlad vegetabilisk olja), en kemisk kopia av diesel som är 100 procent fossilfri.

HVO-dieseln består av animaliska fetter och rapsolja och framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och bildar en syntetisk diesel. Den kommer från finska Neste, ett av nordens största företag som producerar förnybara bränslen.

– Bränslet tillverkas av förnybara råvaror som uppfyller Hållbarhetslagen. Det innebär att råvarorna är spårbara och inte kommer från skövlad skog. Palmolja används inte som råvara.

Passar alla dieselmotorer

Bränslet kan köras i alla dieselmotorer och har inte bara bättre klimatprestanda utan även mindre avgasemissioner än konventionell diesel. HVO-dieseln kan även blandas samt kombineras med fossil diesel i alla proportioner.

Schaktarbetet i Åkarp och Hjärup drivs nästan uteslutande på fossilfria drivmedel.

– Detta ger en stor klimatbesparing till projektet. Vi jobbar ständigt på att öka andelen biobränslen i Fyrspårsutbyggnaden, säger Petter.

Slitsmuren en miljövänligare metod

För tunneldelen som byggs i Åkarp valdes en metod med slitsmurar som är mer miljövänlig än den tänkta bottom-up-metoden. Tack vare att armerade betongväggar gjuts direkt i marken sparar vi in på schakt, tillfälliga stödkonstruktion, påverkan på grundvatten, friktionsmaterial och betong. Totalt ger det en besparing på 4,9 miljoner kg CO2-ekv.

– Under 2020 har vi även tecknat ett avtal med leverantörer av återvunnet stål och klimatsmart betong med iblandad flygaska, som är en restprodukt från förbränningsanläggningar. Det blir betydande klimatbesparingar när vi väljer leverantörer som aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor.

En mur av armeringsjärn vid spårområdet i Åkarp
Betongen med flygaska används exempelvis i perronger och broar. Till slitsmurarna använder vi CEM II, ett betongrecept vars klimatprestanda är 25 procent bättre än vanlig anläggningsbetong. 

Färre utsläpp

Tack vare engagerade kolleger kan projektet komma att göra en besparing på totalt 6 miljoner kg CO2-ekv för användandet av betong, vilket är 20 procent mindre än beräknat.

Cylinder som fylls med betong.
Borrpålar i Hjärup fylls med betong. 

För stål är den totala siffran 3,5 miljoner kg CO2-ekv, vilket är drygt 50 procent mindre än beräknat.

Tiden den stora utmaningen

Utbyggnaden av Fyrspåret är ett prioriterat samhällsprojekt och tidsplanen är snäv.

– Vår största utmaning är att hinna identifiera nya lösningar i tid. Väl i drift kommer Fyrspåret att generera hållbara transporter, men den stora miljöpåverkan sker under produktionen som går fort framåt. Här gäller det att ställa krav på våra leverantörer och tidigt ge ekonomisk uppmuntran för materialåtervinning, resurseffektivitet och klimatsmarta materialval, säger Petter.