Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyrspåret klart redan 2023 tack vare spökspår

De fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas bli färdiga redan 2023 istället för 2024. Det är möjligt tack vare effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen på de fyra spåren, vilket gör att fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

– Med denna lösning vinner vi värdefull tid och kan öppna spåren hela vägen in till Klostergården i Lund redan i december 2023. Det innebär att vi kan dra nytta av kapacitetshöjningen mellan Malmö och Lund drygt ett halvår tidigare än beräknat. En annan vinst är att vi påverkar boende och verksamma utmed järnvägen mindre när vi blir klara tidigare, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret. 

Sedan starten 2017 har planen varit att alla fyra spår och alla stationerna ska stå helt klara för att trafikeras 2024. Men under planeringen av den sista delen av byggprojektet, sträckan mellan Flackarp och Ringvägen i Lund, hittades en möjlighet att förkorta byggtiden. Tidsvinsten skapas i projekteringen och inkopplingen av signalställverket för tågen mellan Arlöv och Lund. Det vill säga den avancerade datoranläggning som styr tågen genom spårsystemet. Att projektera och installera ett signalställverk är ett komplicerat och tidskrävande arbete som normalt tar upp till ett och ett halvt år.

En projektering istället för två

Fyrspåret mellan Malmö och Lund består egentligen av två etapper, dels delen mellan Arlöv och Flackarp, och dels spåren mellan Flackarp och Ringvägen i Lund. I slutet av mars fick Trafikverket byggstartsbeslut för delen Flackarp-Lund och kunde därmed bygga båda etapperna inom Fyrspårsprojektet.

– Normalt skulle också ställverken för spåren projekteras i två etapper. Men eftersom vi nu kan genomföra bygget av båda fyrspårsetapperna som ett projekt, är det naturligt att också projektera ställverket för hela sträckan. Och det innebär att sista delen, Flackarp-Lund, kan tas i bruk redan i december 2023 istället för sommaren 2024. Och vi sparar både tid och pengar, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Spökspår i ställverket

Lösningen som förkortar byggtiden går ut på att ställverket, styrsystemet för alla signaler, spår och växlar, tas i bruk innan allt är färdigbyggt, till exempel de östra spåren mellan Flackarp och Lund, som byggs sist. Dessa ”spökspår” kommer att finnas virtuellt, i ställverket, men inte i verkligheten. I ställverket är de avaktiverade och aktiveras först när de är helt färdigbyggda. De kan då trafikeras direkt utan ytterligare en tidskrävande projektering och inkoppling.

De tillfälliga spåren i Åkarp tas i drift i Augusti 2020.  

Fyrspåret - en investering för framtiden

Utbyggnaden av Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av de största investeringarna i infrastruktur i södra Sverige just nu. Två spår blir fyra för att öka kapaciteten mellan Malmö och Lund och göra sträckan mindre känslig för störningar i framtiden.

Delar av tågsträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, genom Hjärup byggs spåren fyra meter under marknivå, och genom Åkarp sex meter under dagens marknivå. I Åkarp byggs även en 400 meter lång tunnel för tågen. Fler och bättre passager byggs också över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena längs linjen.

Tillfälliga spår under byggtiden

Fyrspårsbygget har krav på sig att tågtrafiken mellan Malmö och Lund ska fungera under hela byggperioden. Lösningen på den utmaningen är att bygga tillfälliga spår som trafikeras under två år, vilket ger minst påverkan på tågtrafiken under byggtiden. Med tillfälliga spår, mellan 2020 och 2022, upprätthålls tågtrafiken på sträckan med god kapacitet, i stort sett hela byggperioden.

Den streckade linjen visar sträckan där de fyra nya spår byggs under marknivå. Under två år leds trafiken förbi på tillfälliga spår.