Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En byggarbetsplats med en stor betongplatta som delvis är täckt med armeringsjärn. Till höger om betongplattan syns stationsperronger och två järnvägsspår.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu gjuter vi taket till järnvägstunneln i Åkarp

Med början på fredag 4 december börjar vi gjuta taket till den blivande tågtunneln i Åkarp. Arbetet med tunneln startade för cirka ett år sedan då de första väggarna göts för tunneln. Tunneln byggs från marken och neråt för att spara tid.

Tunnelns stödmurar har gjutits direkt i marken i smala ”slitsar” som grävts med specialmaskiner. En fördel med metoden är att man vinner tid och det innebär också mindre schaktning och färre transporter. Alla stödmurar och mittstöd till tunneln beräknas bli klara nu i december.

Tunneltaket byggs direkt på marken

Nu har vi startat arbetet med tunnelns tak och lägger ut armering. Taket gjuts direkt på markytan. Tunneln kommer att schaktas ut först när tunneln är klar, en metod som kallas top-down. Fördelarna är att vi inte behöver bygga formställningar när valvet gjuts, vilket sparar tid. Vi kan också utnyttja ytan ovanför tunneln mycket tidigare. Över tunneltaket kommer vi t ex leda om gång- och cykeltrafik inom kort.

Tre illustrationer som visar en betongbil som lägger ut betong på marken. En grävmaskin som gräver under en betongplatta och ett tåg och fyra spår i en tunnel.
Det armerade tunnelvalvet gjuts i etapper direkt på marken mellan de färdiga tunnelväggarna. När valvet är klart kan massorna schaktas ut successivt ner till nivån där spåren ska byggas. På valvet/tunneltaket anläggs ett stationsområde och gröna ytor med gång- och cykelvägar. 

Två stora gjutningar i december

Det går åt mycket betong och armering för att bygga ett stabilt tunneltak. Taket gjuts i sektioner och i december planeras två sektioner innan helguppehållet. Till varje sektion går det åt ca 600 m3 betong och sammanlagt beräknas närmare 9 000 m3 betong gå åt till tunneltaket.

Första gjutningen är nu på fredag 4 december, nästa gjutning är 17 december, gjutningarna fortsätter sedan efter helgerna. Arbetet beräknas pågå från 07:00 till 19:00 under gjutningsdagarna.

Karta med transportvägen längs Bågevägen och Åkerbloms väg utmärkt med en röd linje.
Transportvägen för betongbilar längs Bågevägen och Åkerbloms väg. 

Vakter utmed transportvägen under gjutningarna

Under gjutningsarbetet kör betongbilar kontinuerligt längs Bågevägen och Åkerbloms väg ner mot vår arbetsplats. Entreprenören placerar ut trafikvakter längs transportvägen. En av Trafikvakterna placeras utanför skolan vid Bågevägen. Transporterna kan upplevas störande.