Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gravfältet i Åkarp innehöll åtta begravda

Minns du järnåldersgravarna som hittades norr om Åkarp 2016? Rapporten från de arkeologiska utgrävningarna visar att det var åtta människor som begravts på platsen, och de hade fått med sig fina gåvor på sin resa till andra sidan.

Södra stambanan går genom ett område där många fynd från sten-, järn- och bronsåldern hittats. Det mest kända är den stora järnåldersbosättningen i Uppåkra. Inför bygget av Fyrspåret gjordes därför en arkeologisk utredning för att hitta platser där man kunde förvänta sig nya fynd. Norr om Åkarp var en sådan plats, och där genomfördes en slutundersökning våren 2016.

Åkarp under romersk järnålder

Grav med keramikkärl. Bild från Kulturen i Lund. 

När arkeologerna från Kulturen i Lund skrapat bort det översta lagret matjord bekräftades deras teorier. Sammanlagt grävdes sju gravar fram och i gravarna hittades skelett från åtta människor. I en av gravarna hittades två skelett. Analyser visade att de begravts under det som kallas romersk järnålder, 100-200 år e.Kr. Många av gravarna var i dåligt skick, och i några hittades bara ett fåtal skelettdelar. Gravarna har troligen skadats av åkerbruket på platsen, men de kan också ha utsatts för plundring en gång i tiden.

Gravgåvor till resan

En tradition under den tiden var att förse de döda med sådant de kunde behöva efter döden. I en grav hittades en järnkniv vid huvudändan. I några gravar hittades keramikkärl, och i några fanns klädesdetaljer, till exempel fibulor – ett slags spänne – men också knappar. I ett par av gravarna, där kvinnor begravts, fann arkeologerna bärnstenshalsband.

Spår efter hus

Intill gravområdet hittade arkeologerna också spår efter ett par hus, ett större och ett mindre, så kallade grophus. Det handlade inte om en större boplats utan snarare hade husen någon koppling till gravplatsen. Arkeologernas analys är att husen kan ha använts för ritualer och förberedelser inför begravningarna.

Läs hela rapporten om utgrävningarna i Åkarp från Kulturen i Lund