Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapad tågräls med stoppskylt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sex intensiva dygn när nya spår kopplas in mellan Malmö och Lund

22-28 augusti ligger tågtrafiken nere mellan Malmö och Lund när nya spår kopplas in. Planeringen och koordineringen av sex dygns inkopplingsarbete är en stor utmaning. Över hundra banarbetare kommer att arbeta med att riva och bygga nytt på tre platser.

– Det är otroligt mycket arbete som ska utföras under dessa dygn, säger Thomas Hallgren, Trafikverkets biträdande projektchef på Fyrspårsbygget.

Två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv ska kopplas in på södra stambanan, sammanlagt åtta kilometer dubbelspår. De tillfälliga spåren har byggts öster om de befintliga spåren och de nya spåren genom Arlöv har byggts väster om befintliga spår. De mest intensiva arbetena kommer att pågå på tre platser; i Flackarp, norr om Hjärup, strax söder om Åkarp och på Arlövs bangård.

Drygt ett hundratal banarbetare kommer att arbeta i skift med att riva och bygga upp järnvägsanläggningen vid de tre inkopplingsplatserna. Arbetet leds av en stab på cirka 10 personer.

Lommabanan-S-stambanan-750-2.pngLommabanan ansluter till Södra Stambanan vid Arlövs bangård.

Inkoppling i två faser

Första fasen i inkopplingsarbetet är att ansluta Lommabanan till Södra Stambanan vid Arlövs bangård. Det innebär att viss tågtrafik kan nå Malmö C även under avstängningen.

– För detta arbete har vi åtta timmar på oss och det är en stor utmaning då det måste synkroniseras med det arbete som har genomförts på Lommabanan under de senaste tre månaderna, säger Thomas Hallgren.

I den andra fasen ska spår och kontaktledning rivas på tre olika platser, ett antal tusen kubikmeter massor skall schaktas bort, nya spår och växlar skall byggas, ny kontaktledning skall monteras och inte minst ska ett nytt signalsystem tas i bruk.

trp-alnarp-750x230.pngStrax söder om Åkarp kopplas nya spår och tillfälliga spår ihop tvärs över de gamla spåren.

– Fem dygn kan tyckas vara gott om tid men det är otroligt mycket arbete som ska utföras under dessa dygn. En hel del arbete kommer ske på Arlövs bangård där vi under hela inkopplingen kommer att ha trafik på ett av spåren genom arbetsområdet. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det en stor risk och kommer kräva en speciell organisation bara för säkerheten.

År av planering

Inkopplingen och trafikstoppet är inplanerad sedan flera år, och samtidigt som bygget av de tillfälliga spåren pågått har Trafikverket och entreprenören NCC/OHL planerat själva inkopplingsarbetet.

– Arbetet är minutiöst planerat, och det finns inte mycket marginal för oförutsedda händelser. För att minska tidsriskerna har vi under våren också utnyttjat helger och nätter för att bygga de delar av den nya anläggningen som kan färdigställas innan inkopplingen, säger Thomas Hallgren.

flackarp-750x230.pngFlackarp, söder om Lund, där tillfälliga spår kopplas in på Södra stambanan.

Tre ”nya” stationer och spegelvänd trafik på Malmö C och Triangeln

Samtidigt som tillfälliga och nya spår tas i drift öppnas också tre nybyggda stationer. I Åkarp och Hjärup har tillfälliga stationer byggts intill de gamla stationerna. I Burlöv öppnas den västra delen av det som senare ska bli den nya Burlövs station.

Burlövs-station-nya-750x230.pngDen västra delen av Burlövs nya station färdig att tas i bruk.

Efter inkopplingen ska den östra delen av Arlövs bangård byggas om. Det medför att den så kallade höger/vänster-växlingen som sker mellan Arlöv och Malmö sätts ur funktion och växlingen kommer istället ske i Hyllie i södra Malmö. Det innebär att trafiken är spegelvänd vid Malmö C och station Triangeln under cirka ett halvår. Tågen byter riktning på spåren genom Triangeln och vid Malmö C blir det plattformsbyte för den som ska resa norrut respektive söderut.

Tusentals resenärer berörs

Planeringen för att ta hand om alla resenärer under tågstoppet startade redan för ett år sedan tillsammans med Skånetrafiken. Cirka 460 tåg per dygn passerar på sträckan mellan Malmö och Lund. Under normala förhållanden är det upp till 60 000 människor som förflyttar sig på sträckan varje dygn. Under rusningstid reser 7000 i timmen med tåg.

– Ett 80-tal ersättningsbussar kommer att trafikera sträckan mellan Malmö och Lund. På de busslinjer som normalt trafikerar sträckan mellan Malmö och Lund kommer Skånetrafiken dessutom att sätta in 20 extra bussar för att öka kapaciteten under morgnar och sena eftermiddagar, säger Sara Persson, koordinator på Trafikverket.