Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil med vinklat flag tömmer ut massor på toppen av en jordvall.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Massorna från Fyrspårsbygget nästa utmaning

Nu i höst startar vi med de stora schaktarbetena för de nedsänkta spåren genom Åkarp och Hjärup. Sammanlagt ska cirka 800 000 kubikmeter grävas upp. Massorna kommer till nytta i andra projekt i närområdet.

På fem kilometer av fyrspårets sträcka byggs spåren i en bred nedsänkning, cirka sex meter djupt i Åkarp och fyra meter i Hjärup. Det är ett effektivt sätt att minska buller från tågen. Men det skapar också ett stort överskott på massor som måste tas om hand.

– Vår strategi är att överskottet på massor ska göra nytta så nära som möjligt. Då slipper vi onödigt långa transporter vilket är bra för miljön. Hittills har vi skapat cirka 200 000 kubikmeter massor. Av dessa har vi bland annat byggt högre bullerskyddsvallar utmed E6 genom Åkarp och vid Burlövs station, säger Marie Minör Fyrspårets projektledare för markarbeten.

Gul grävskopa lastar en gul dumpers med jordmassor på en jordig öppen byggarbetsplats.
 

Kort resväg för massor

Den stora utmaningen när det gäller massor är då schaktningen för de nedsänkta spåren genom Åkarp och Hjärup startar i september. Det är sammanlagt 800 000 kubikmeter massor som ska grävas upp och transporteras till mottagare i närheten.

Byggarbetsplats från ovan. Flera schaktgropar, gula grävmaskiner och lastbilar. Arbetsplatsen korsas av järnväg och en motorväg.
Schaktarbeten i södra Åkarp, vid trafikplats Alnarp. 

– Vi ser de här massorna som en tillgång. Det är väldigt bra material, väldigt tät lera i många fall. Vi har haft en dialog med flera kommuner i närheten om de kan ha nytta av massorna. En del kommer att köras till Malmö hamn som håller på att byggas ut. Lomma kommun planerar också att bygga en bullerskyddsvall mellan E6 och Malmövägen med våra massor, säger Marie Minör.

Schaktarbetena beräknas pågå under cirka nio månader, från september i år till sommaren 2021. Till Malmö hamn körs den större delen av massorna, men också till den planerade bullerskyddsvallen i Lomma. Massor kommer också till användning i mindre projekt runt Lund och en del kommer att användas inom projektet under återställningsarbetet.

50 000 lastbilslass

Sammanlagt är det omkring 800 000 kubikmeter massor som ska köras till andra platser. Det motsvarar cirka 50 000 lass med lastbil och släp.
– 50 000 lastbilar kan låta mycket men om man slår ut det på drygt nio månader blir det cirka 270 lastbilar per arbetsdag från Hjärup och Åkarp som kör på det allmänna vägnätet, säger Marie Minör.

Massorna som grävs ut på sträckan mellan trafikplats Alnarp i Åkarp upp till Hjärup körs till största delen ut väster om spåren till de platser som ska ta emot massor.
– Vi undviker att köra genom samhällena. De vägar som främst kommer att användas är Lommavägen i Hjärup, mot Lomma och E6. Massor körs också ut via Alnarpsvägen och Gränsvägen i Åkarp, till E6an och Västkustvägen, säger Marie Minör.