Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbron över Höje å. Intill bron ska en ny bro byggas.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyrspårsbygget i Lund - Så påverkar vi

I maj startar byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen, från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger vi också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.

Bygget påverkar framkomligheten

Bygget av spåren, broarna och den nya stationen kommer att påverka omgivningen på olika sätt men vi gör vårt bästa för att hålla vägar öppna så mycket som möjligt. Störst påverkan blir det på båda sidor om järnvägen vid Klostergården och vid brobygget över Höje å. En del träd och buskar tas bort och byggarbetsplatserna avgränsas med stängsel.

Säkerhet är prioriterad

Vi prioriterar alltid säkerheten när vi bygger och arbetar med järnvägen, inte minst säkerheten för allmänheten som bor eller rör sig intill arbetsplatserna. Därför måste vi stänga vissa vägar och leda om gående, cyklister och biltrafik - ibland korta perioder, ibland längre. Information om vägar och omledningar skyltas först och främst på plats, och med pilar leds du till alternativa vägar.

Det här bygger vi och så påverkas du

Klostergårdens station byggs mellan industrifastigheten på Åkerlund & Rausings väg och Klostergårdens IP. Ett förberedande ledningsarbete startade där redan i januari.

Gång- och cykelvägen under järnvägen öppnas igen i juni och hålls öppen så länge som möjligt. Men vägen kommer behöva stängas igen när Klostergårdens station och banvallen byggs. 

En ny gång- och cykelväg byggs cirka 50 meter söderut från dagens läge. Bron över vägen byggs vid sidan om, på västra sidan, och skjuts sedan in på rätt plats i september nästa år, en så kallad lansering.

Klostergårdens station får 250 meter långa plattformar. Den nya tunneln för gång- och cykeltrafik byggs cirka 50 meter söder om den gamla. Ungefärligt arbetsområde är markerat med ljus röd färg, de nya spårens placering är de blå linjerna. 

Områdena längs järnvägen

Områdena på båda sidor av järnvägen kommer att påverkan under byggtiden. Dels när banvallen och spåren byggs på den västra sidan men också när vi bygger plattformarna till den nya stationen. Träd och buskar kommer att tas bort, byggarbetsplatserna avgränsas med stängsel och en del gång- och cykelvägar kommer att stängas tillfälligt.

Fyra nya spår

Två nya spår byggs väster om dagens spår från Flackarp norr om Hjärup, in till Ringvägen. När de två nya spåren tagits i drift kommer de gamla spåren att rustas upp. De fyra spårens placering är de blå linjerna i bilderna.

Järnvägsbron över kollektivtrafikstråk

På uppdrag av Lunds kommun bygger Trafikverket en järnvägsbro strax norr om Höje å, över ett framtida kollektivtrafikstråk som kommunen planerar. Stråket ska förbinda Sunnanväg på den östra sidan om spåret med Höjeåvägen på den västra sidan. Lunds kommun kommer att planera och bygga vägen. Bron byggs vid sidan om, på västra sidan, och skjuts på plats i september nästa år.

Järnvägsbron över Höje å

Den nya järnvägsbron vid Höje å byggs väster om dagens bro och blir drygt 130 meter lång. Bron byggs på plats och är för de två nya spåren som byggs väster om spåren. Arbetet med bron startar i maj och kommer att pågå till nästa sommar. Vägen under bron norr om ån kommer att behöva stängas i början av maj. Gångstigen på den södra sidan kommer att vara öppen en tid till, preliminärt till sommaren. Om det är möjligt kommer vi att öppna passager under bron  periodvis under bygget.

Bron över framtida kollektivtrafikstråket byggs i höjd med Höjeåvägen. Lunds kommun planerar och bygger de anslutande vägarna. Under brobygget vid Höje å påverkas bland annat gångvägarna under bron. 
Flygbild över väg 108 där järnvägen passerar över.
 

Bron över väg 108

Över väg 108 byggs en ny järnvägsbro väster om dagens bro. Brobygget kommer att påverka trafiken på väg 108 men vägen kommer inte att behöva stängas.

Fyrspåret Malmö-Lund – ett pussel med många bitar

Vi bygger i stort sett på hela sträckan mellan Arlöv och Lund, och det gäller att utnyttja resurserna på bästa sätt. Planering av projektets alla byggaktiviteter är ett pussel med många bitar, arbetsuppgifter kan tillkomma och ibland sker saker som ändrar förutsättningar för bygget, vilket påverkar planeringen. Vi hoppas du har förståelse för byggets komplexitet och visar respekt för våra arbetsområden. Vi gör vårt bästa för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Framtidens Källby, Klostergården och S:t Lars

Källby och sydvästra Lund är ett av flera framtida utbyggnadsområde Lund. Läs mer om kommunens planer.