Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rälsgående maskin som lyfter upp räls med två lyftkranar bak på en järnvägsvagn. Tre arbetare med orangea kläder övervakar arbetet.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Räls från Fyrspåret får nytt liv i Halland

Nu har vi börjat riva de gamla spåren genom Arlöv, Åkarp och Hjärup. Målet är att så mycket material som möjligt ska återanvändas. Makadamen används igen när vi bygger fyra nya spår men rälsen får ett nytt liv i ett annat Trafikverksprojekt i Halland.

Rivningen av de gamla spåren startade första veckan i september, direkt efter tågstoppet. När spåren är borta ska vi börja gräva det schakt där de fyra nya spåren ska byggas.

40 till 80 procent återvinns

Det är mycket som ska bort. Förutom jordmassor är det makadam och grus, räls, slipers och gamla kontaktledningsstoplar. Målet i projektet är att 40 procent av den gamla järnvägen ska återanvändas och av de tillfälliga spåren, som rivs hösten 2022, är målet att hela 80 procent återanvändas.

Mycket kan återanvändas i projektet. Makadam och grus sorteras på några olika platser och kan användas igen när ny banvall byggs. Rälsen från det gamla spåret kommer att fraktas till södra Halland där spåret mellan Åled och Oskarström ska rustas upp. Även slipers från de gamla spåren är i så gott skick att de kan återanvändas.

Flygbild över en byggarbetsplats som genomkorsas av ett järnvägsspår med ett långt godståg. Till vänster i bild flera jordhögar och gropar i marken. Överst i bilden en motorvägsbro som passerar över arbetsplatsen.
Vid trafikplats Alnarp är spåren redan borta och schaktningen har redan startat. 

Pengar och koldioxid sparas

12 500 slipers och 15 120 meter räls sparas och återanvänds. Genom att inte behöva köpa ny räls sparar Trafikverket cirka 10 miljoner kronor. Ny räls hade i tillverkningen också inneburit ett utsläpp på cirka 2 200 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvara lika mycket CO2 som närmare 500 personer orsakar på ett år.

Specialtåg plockar upp och fraktar rälsen

Den gamla rälsen har kapats i 180 meter långa bitar och det är ett specialtåg från Tyskland som hanterar rälsen och som också fraktar den till Halland.

Ett blått diesellok med en lång rad med öppna vagnar bakom. Tåget står still vid kanten av perrongen på Åkarps station. Det gamla stationshuset syns i bakgrunden.
 

Det lär vara första gången deras metod används i Sverige. Metoden går enkelt uttryckt ut på att rälsen plockas upp direkt från spåret av en kran längst bak på det långa tåget. Tåget backar sedan så att rälsen rullas på plats längs de ihopkopplade vagnarna. Fördelen med denna metod är att det är effektivt och går snabbt att lasta och lossa. Dessutom riskerar inte rälsen att skadas under hanteringen.