Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över stationsområdet i Åkarp. Den nya stationen med perronger till vänster och en byggarbetsplats med ett schakt och gula arbetsmaskiner i mitten. Till höger i bild syns en del av intilliggande villor.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu bygger vi slitsmurar i Åkarp igen

I somras pausades arbetet med slitsmurarna som ska bli stödväggar till tågtunneln genom Åkarp. Nu återupptas arbetet, och för att vinna tid kommer entreprenören också att arbeta på lördagar.

När det tyska arbetslaget gjorde uppehåll i somras var nästa alla stödväggar för tågtunneln klara. När arbetet nu återupptas ska stödväggar gjutas på de platser där det inte gick att arbeta innan, till exempel där den gamla gångtunneln låg. Mittstöd till tunneln ska också gjutas som slitsmurar. Under hösten kommer även de första delarna av valvet, det vill säga tunneltaket, att gjutas.

En gul kran som lyfter en avlång grå grävskopa.
Grävmaskinen med den specialdesignade skopan som gräver de smala schakten i marken. 

Slitsmurar är en speciell metod där armerade betongväggar gjuts direkt i marken, i smala slitsar som grävs ut. Metoden passar bra där det är trångt. Det är också bättre miljömässigt eftersom det innebär mindre schaktarbete och färre transporter jämfört med att bygga stödmurar i öppna schakt.

Läs mer om hur stödväggar byggs med slitsmursmetoden (artikel från december 2019)

Sexdagarsvecka resten av året

För att hinna gjuta alla stödmurar till tågtunneln i Åkarp innan årsskiftet kommer entreprenören att arbeta sexdagarsvecka, måndag t o m lördag, under resten av året. Arbetet med slitsmurarna håller sig inom gränsvärdena för byggbuller.

Under arbetet med slitsmurarna kan vi ibland stöta på stora stenblock som måste krossas. Det görs med hjälp av en stor hammare som släpps ner i schaktet. Det orsakar vibrationer som kan kännas i hus intill arbetsplatsen.