Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En flygbild över bangård med fyra spår. Till höger en fabriksbyggnad, Arlövs sockerbruk. Till vänster ett villaområde med ett rött bullerskyddsplank vid järnvägen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu avslutar Fyrspåret inkopplingsåret 2020

Under 2020 har spåren och bangården i Arlöv byggts om. Ett mycket komplext arbete som påverkat tågtrafiken på Södra stambanan. Till helgen är nya Arlövs bangård klar och projektet är redo för nästa steg i bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund.

– Arbetet har varit komplicerat och genomförts under tidspress och varit en prövande period för alla inblandade. Tack var ett bra samarbete med alla parter har vi kunnat fokusera på att göra jobben så bra som möjligt och så snabbt som möjligt, säger Thomas Hallgren, Trafikverkets produktionschef järnväg för Fyrspåret.

Under ombyggnaden i Arlöv har 25 000 kubikmeter massor, grus och makadam använts för att bygga banvall, fem spår har byggts om och drygt 20 växlar bytts ut. 10 kilometer nya kontaktledningar har satts upp och åtta teknikhus byggts. Drygt 100 kilometer kabel har använts när bangården byggts om.

Spårområde med spår som håller på att byggas. Ett lila Pågatåg passerar en grupp arbetare i gula arbetskläder.
Ombyggnaden av Arlövs bangård har pågått samtidigt som spåren varit trafikerade. 

Spårkapaciteten tillbaka Malmö-Lund

Under inkopplingen av nya spår och ombyggnaden i Arlöv har kapaciteten varit lägre eftersom vissa spår varit avstängda i perioder. Det har inneburit begränsningar i tågtrafiken, och störst påverkan var det i slutet av augusti då det var totalt trafikstopp i nästan en vecka. Nu är kapaciteten tillbaka till det normala igen mellan Malmö-Lund.

– Det har också funnits stora risker för störningar i tågtrafiken. Vi har klarat det med ett par undantag men där vi relativt snabbt och enkelt kunde åtgärda felen. Vi är oerhört tacksamma för tålamodet hos närboende, tågresenärer, trafikföretag och transportföretag, säger Thomas Hallgren.

Bangård med flera spår som går lodrätt i bilden. I mitten av bilden korsar fyra av spåren varandra i en tunnel-bro-konstruktion.
Höger-vänster-växeln i Arlöv. Här skiftar tågtrafiken från vänstertrafik till högertrafik. 

Tågtrafiken genom Malmö tillbaka på "rätt" perronger

När hela Arlövs bangård nu tas i drift kommer också höger-vänster-växlingen i Arlöv att fungera igen. Det betyder att tågtrafiken åter kan skifta från vänstertrafik till högertrafik innan Malmö C. Under några månader har trafiken varit ”spegelvänd” på Malmö C, Triangeln och Hyllie. Från 13 december kommer tågen gå från sina ordinarie perronger.

Sommarens tågstopp kulmen

Det stora tågstoppet i augusti var den mest komplicerade delen i inkopplingsarbetet, som i själva verket startade redan i början av maj när Lommabanan stängdes för trafik. Då kunde spårarbetet i Arlöv och bygget av nya anslutningen till Lommabanan påbörjas. När Lommabanan sedan öppnades igen i augusti var mycket förberett och den stora inkopplingen kunde genomföras och nya spår genom Arlöv och Burlöv samt tillfälliga spår genom Åkarp och Hjärup togs i bruk.

Sista pusselbiten till helgen

När tågen rullade på nya spår i slutet av augusti var långt ifrån allt inkopplingsarbete färdigt. Under hösten har arbetet fortsatt med ombyggnaden av östra delen av Arlövs bangård intill sockerbruket, med nya spår, växlar och signaler. Och till helgen genomförs de avslutande arbetena med bland annat besiktningar och tester av alla system.

Bangård med flera spår. Ett spår viker av till höger i bild. Till höger om spåren en vit industribyggnad. Till vänster om spåren ett villakvarter med trädgårdar.
Arlövs bangård och Lommabanans anslutning. Till helgen är det nypremiär för persontrafik på Lommabanan när stationerna i Furulund och Lomma öppnas. 

Nattarbete och begränsningar i trafik

Arbetena under helgen sker i två steg. Natten till lördag, vid 02.00, stängs ett av spåren genom Arlöv. Senare på lördagskvällen, från 23.00, stängs alla spår under tre timmar, fram till 02.00 på söndagen då alla spår är öppna igen.

Under lördagen kommer vissa Pågatåg att vara inställda och mellan 23.00 och 02.00, natten till söndag, ersätts tågen med buss. Uppdaterad reseinformation finns hos respektive trafikbolag, exempelvis Skånetrafiken eller SJ. Tänk också på att det är ny tidtabell som gäller från 13 december. Läs mer om Skånetrafikens tabellskifte

Kort paus i spårarbetena

I och med helgens arbete är ombyggnaden av Arlövs bangård klar och projektet är redo för nästa steg i bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund.

– Under våren kommer vi att ta en liten paus med våra arbeten ute i spåren och då passar vi på att planera och förbereda oss inför byggstarten av de fyra nya spåren mellan Hjärup och Arlöv som påbörjas i augusti. Vi ska även bygga ett nytt dubbelspår mellan Lund och Hjärup, på den västra sidan om dagens spår. Allt detta kopplas in samtidigt under hösten 2022, säger Thomas Hallgren.

Snart rullar efterlängtade Pågatåg på Lommabanan

Söndagen den 13 december öppnar Lommabanan för persontrafik. Lommabanan är ett starkt bidrag till en hållbar infrastruktur och betyder mycket för pendlingstrafiken i hela västra Skåne. Med persontåg på Lommabanan kan Furulundsborna ta sig till Malmö på cirka 20 minuter. Från Lomma tar resan till Malmö cirka 7 minuter. Det blir också betydligt enklare för den som ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Läs mer om Lommabanan