Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett spårområde med två spår och flera växlar som förbinder spåren. Intill spåren, till höger, en butiksbyggnad. Till vänster buskar och träd.

Broar och spår på plats i Klostergården - Nu rullar tågen mellan Malmö och Lund igen

Tidigt på måndagsmorgonen öppnades järnvägen mellan Malmö och Lund igen. Under nio dygn har två broar skjutits på plats och järnvägen byggts om vid den blivande stationen i Klostergården. Under tågstoppet har resenärer åkt buss mellan Malmö och Lund.

– Det är otroligt mycket arbete som har utförts under dessa dygn. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Alla inblandade, entreprenörer och i Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Byggarbetsplats vid en järnväg med två spår. En betongtunnel i ett schakt, ovanpå tunneln går två spår. I bakgrunden en idrottsplats med fotbollsplaner.
En av broarna som sköts in i banvallen under tågstoppet. Under bron kommer den nya passagen för gående och cyklister att ledas. Vid passagen byggs den nya stationen i Klostergården. 

Massor ut – massor in

Förutom broarbetena och växelbygget vid Klostergården har en halv kilometer dubbelspår fått ny banvall. En stor utmaning har också varit masshanteringen. Närmare 20 000 kubikmeter jordmassor har grävts upp från banvallen och på de platser där de nya broarna har byggts. Nära 15 000 ton grus- och stenmaterial har sedan använts när vi återfyllt vid broarna och i banvallen.

– En så stor masshantering ställer stora krav på logistik, så gott som alla lediga ytor inom arbetsområdet har utnyttjats för att lagra massor och material som ska ut eller in till bygget. Det ställer också mycket stora krav på säkerhet för alla som varit igång dag och natt under de nio dygnen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Ett spårområde med ett spårgående arbetsfordon med en skylift. I liftkorgen står två gulkädda arbetare som monterara kontaktledningar.
De sista dygnen, innan trafiken släpptes på, återställdes kontaktledningar, signaler och annan järnvägsteknik på sträckan. Allt testades noggrant innan det fösta tågen kunde släppas på vid tre-tiden i morse. Närmare har 200 arbetat i skift under de nio dygnen. 

Ersättningsbussar i skytteltrafik

Normalt reser runt 50 000 med tåg på sträckan Malmö-Lund. En del har kunnat planera om sitt resande eller rest på annat sätt. Men de flesta har fått åka med ersättningsbussar som kört mellan Malmö och Lund och mellan Hjärup och Lund.

– Det har varit en utmaning för Skånetrafiken som ansvarat för ersättningstrafiken, men också för alla resenärer och pendlare som berörts. Vi är oerhört tacksamma för allas tålamod under tågstoppet, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Drygt två års arbete kvar

Fyrspårsbygget är långt ifrån klart, en hel del arbete återstår innan alla spår och stationer är i drift 2023. Just nu byggs de fyra nya spåren mellan Åkarp och Hjärup, och de nya stationerna i Åkarp, Hjärup, Burlöv och Klostergården. Ytterligare två stora tågstopp är inplanerade; ett i september 2022 och ett i oktober 2023.