Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sex transportband sticker ut från en maskin spottar ut grus och makadam som hamnar i olika högar. Maskinen står mitt i ett grustag omgiven av vallar med sten och grus.

Gammalt blir nytt när Fyrspåret byggs

Att återanvända så mycket som möjligt är en viktig del i Fyrspårets hållbarhetsarbete. Målet är att 80 procent av de tillfälliga spåren ska återanvändas och 40 procent av de gamla. Även grus och sten sorteras och används igen för nya banor.

Järnvägssliprar av betong ligger travade på varandra.
Återbruk innebär också en klimatbesparing. 17 000 sliprar i de tillfälliga spåren motsvarar 4 250 ton betong, vilket i sin tur motsvarar utsläpp av drygt 700 ton CO2-ekvivalenter i tillverkningen. 

Det tillfälliga spåret, som tågen rullar på sedan förra sommaren, rivs upp i september nästa år. Redan nu finns en produktionsplan för hur järnvägsmaterial ska återanvändas.

Bland annat kommer de betongsliprar som idag ligger i det tillfälliga spåret att få ett nytt liv när de östra spåren mellan Hjärup och Lund rustas upp.

100 procent återanvändning av sliprar

Betongsliprar är ett material som är tacksamt att återbruka. I de tillfälliga spåren ligger cirka 17 000 sliprar, 9 000 av dem kommer att användas under 2022 då spåren som söder om Lund rustas upp, resterande återanvänds på andra ställen.

– Det materialet som inte kan användas i vårt projekt försöker vi hitta andra som kan ta emot. Det är ett omfattande pussel men om vi lyckas väl med planering, demontering, transport och mottagning kan vi spara in stora mängder material och resurser för Trafikverket. Det är ett omfattande arbete som kräver mycket planering och engagemang, säger Petter Olson, hållbarhetskoordinator för Fyrspåret.

Gammal räls fick nytt liv i Halland

spårrivning-4.png

Ett bra exempel på återbruk är rälsen i det gamla dubbelspåret genom Åkarp och Hjärup som revs upp hösten 2020. Den hade inte rätt prestanda för fyrspåret men fraktades till södra Halland för att användas när ett spår i Halland rustas upp.

Tuffa mål för återanvändning

Hållbarhetsmålet i Fyrspårsprojektet när det gäller järnvägsmaterial är att 80 procent av det tillfälliga spåren och 40 procent av den gamla järnvägen ska återanvändas.

– Det är tufft satta mål. Det ser ut som att vi kan överträffa 40-procentsmålet för de gamla spåren, men att klara att återanvända 80 procent av de tillfälliga spåren blir en stor utmaning, säger Petter Olson.

Två transportband som sticker ut från en maskin spottar ut makadam som hamnar i olika högar. I bakgrunden syns högar med brunt grus.
Uppgrävd sten och grus fylls på i ena delen av sorteringsmaskinen. Sten i olika storlekar hamnar sedan olika högar. Här är det blivande järnvägsmakadam som spottas ut från maskinen. 

8 500 ton grus och sten sorteras och blir ny banvall

Grus- och stenmaterial som grävs upp i projektet återanvänds också. Materialet sorteras och delas upp i olika fraktioner beroende på storlek. Totalt har cirka 650 ton körts bort av cirka 8 500 ton grus och sten. Det innebär att runt 92 procent har kunnat återbrukas från den gamla banvallen. De största fraktionerna har bland annat kunnat läggas ut som ny järnvägsmakadam och de mindre som fyllning runt dränering eller som kabelgrus.

– Egentligen kan man säga att återanvändningen ligger på närmare 100 procent eftersom vi får tillbaka all sten vi vill ha tillbaka, det är endast den minsta fraktionen som sorteras ut när vi tvättar stenmaterialet, säger Petter Olson.

Läs tidigare artiklar om Fyrspårets hållbarhetsarbete: