Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny bro ersätter bomhelvetet i Åkarp

Minns ni bomhelvetet i Åkarp? Järnvägsövergången där Åkarpsbor tillbringat många långa minuter framför de fällda bommarna. Nu är bron som ska ersätta övergången färdiggjuten, men det dröjer ett tag innan den öppnas för trafik.

Järnvägsbommarna revs och sågades i småbitar vid en ceremoni sommaren 2018. Då var det många som ville ha med sig en bit av bommarna som minne. Men det är nog inte många som saknar själva järnvägsövergången. Bommarna for upp och ner flera gånger i timmen, och när trafiken på Södra stambanan var som intensivast var bommarna fällda upp till 45 minuter varje timme.

En betongbro i ett öppet schakt. I botten på schaktet och under bron står en blå lastbil och en blå container. Schaktväggarna består av stålplankor, spont.
Bron över spåren i Åkarp blir drygt elva meter bred och har ett spann på cirka 27 meter. 

Broöppning om ett och ett halvt år

Över de fyra nedsänkta spåren genom Åkarp byggs nu en bro. Den är färdiggjuten och står och väntar på att få träda i tjänst. Men det dröjer till årsskiftet 2022/2023 innan den kan öppnas för trafik. Först måste de tillfälliga spåren rivas och anslutande vägar byggas på båda sidor om spårschaktet.

Det blir två körfält med gång- och cykelbana på varje sida. Sockervägen som varit stängd sedan byggstarten öppnas igen som en gång- och cykelbana och ansluter till Alnarpsvägen vid bron. Vid bron byggs också trappor ner till stationsplattformarna. Vid bron ska också cykelparkeringar byggas.

Nya bron över Gränsvägen gjuts i sommar

En annan bro som kommer koppla samman de delar av Åkarp som delas av spåren är bron vid nya Gränsvägen. Efter att de nya spåren öppnats kommer den tillfälliga bron där att rivas. Istället öppnas bron som just nu byggs under tillfälliga bron. Arbetet har kommit ungefär halvvägs och brokonstruktionen väntas bli klar i augusti. Även den bron kan öppnas först vid årsskiftet 2022/2023 när de tillfälliga spåren rivits. Den nya bron vid Gränsvägen blir några meter lägre än den tillfälliga.

En fackverksbro som sträcker sig över ett byggschakt. Under fackverksbron ett byggschakt där två gjutformar byggs. Vid gjutformarna byggställningar. I schaktet står en kranbil som lyfter byggmaterial. längs schaktet går ett järnvägsspår.
Bron över spåren vid Gränsvägen blir nästan 30 meter lång och 11,5 meter bred. 

Rekordlång väntan vid bommarna - 82 minuter

Strax innan bommarn i Åkarp revs 2018 pratade vi med Anders Brännström från Åkarp som väntade hela 82 minter på att bommarna skulle fällas upp.

Se filmen med Anders på YouTube