Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från stationsplattform där tak och väderskydd håller på att byggas. Till vänster en annan plattform där ett lila Pågatåg  står.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nästa del av Burlövs station tar form

Snart är den nya tunneln under Burlövs station klar. Och ovanför byggs den andra stationsplattformen som i stort sett blir en kopia av plattformen som öppnades förra sommaren.

Den 330 meter långa plattformen växer fram dag för dag. Betongarbetena är avslutade och under sommaren och hösten byggs bland annat vindskydd, tak, trappor och belysning. Den östra stationsdelen öppnar efter sommaren 2022 när trafiken börjar rulla på de nya spåren.

Grå betongplattor läggs på en stationsplattform. Där plattor inte är lagda syns underlaget med grus, sand och värmeslingor.
Vi lägger värmeslingor i den nya plattformen, precis som vi gjorde i den västra. Det underlättar skötseln på vintern eftersom snön smälter och inte behöver skottas. 

Tunneln snart klar

Den tillfälliga plåttunneln under stationen togs bort tidigare i våras. Det har varit lite stökigt i och runt passagen under våren, men i sommar lägger vi plattor och asfalterar gång- och cykelvägen. När allt är klart är det en bred passage under stationen med gott om plats för både gående och cyklister. Skånetrafikens biljettautomater och informationsskyltar har redan fått nya placeringar i tunneln.

En gång- och cykelvägen utformad som en serpentin leder fram till en tunnelmynning under en tågstation. På vägen cyklar två personer. Vid sidan en byggarbetsplats.
Snart öppnas hela passagen under stationen. De anslutande vägarna på båda sidor om tunneln får så småningom en annan utformning när Burlövs kommun utvecklar stationsområdet. 
smal gång- och cykelbana som leder fram till en tunnel under tågspår. Vid sidan buskar och trappor som leder upp till spårområde.
Minns du den gamla gång- och cykeltunneln vid Burlövs station? 

Spårbygge genom Arlöv till hösten

Till hösten är det också dags att börja bygga spår 1 och 2 från Arlövs bangård och norrut, mot Åkarp. Vi lägger först bädden som spåren sedan ska byggas på. I mitten av oktober levereras rälsen till de två nya spåren.

Byggarbetsplats vid en station. Grävmaskin och hjullastare flyttar grus och stenmaterial. Till vänster en tågplattform med väderskydd. Till höger industribyggnader och gröna träd.
Efter sommaren 2022 är spår 1 och 2 genom Burlövs station färdiga att tas i drift. Då är också den nya stationsplattformen helt färdig. 

Området vid Burlövs station utvecklas

I slutet av året är vi klara med de flesta byggjobben på den östra och västra sidan om stationen. Områdena kommer att lämnas tillbaka till Burlövs kommun. Trafikverket återställer dem väldigt enkelt eftersom det snart blir en ny arbetsplats när kommunen utvecklar området runt den nya stationen.