Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett lila pågatår passerar en byggarbetsplats. Ovanför tåget syns en väg och utslagna träd och buskar.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så påverkas du under bygget av Klostergårdens station

Nu börjar man kunna föreställa sig den nya Klostergårdens station. Stationsplattformen på västra sidan har börjat byggas och järnvägsbron över den nya gång- och cykelpassagen ligger och väntar på att skjutas på plats i slutet av sommaren.

Mellan 28 augusti och 6 september blir det intensivt arbete vid Klostergården. Nya växlar ska byggas i spåren vid Ringvägen och två järnvägsbroar skjutas på plats söder och norr om den nya stationen.

Risk för störande buller

Tågtrafiken stoppas på Södra stambanan under de nio dagarna för att växlar och broar ska kunna byggas säkert. För att arbetet ska gå så fort som möjligt, och därmed korta tiden då tågtrafiken stoppas, kommer vi att arbeta dygnet runt. Det innebär maskiner i och runt spårområdet och transporter till och från arbetsplatserna längs spåren. En del arbeten kan upplevas som störande för de som bor nära.

Datorframställd bild över ett stationsområde med fyra spår. Ett lila pågatåg står vid en av plattformarna, ett Öresundståg passerar. Under stationen en tunnel för gående och cyklar.
Den nya stationen vid Klostergården får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och vind skydd. De fyra spåren förbi Klostergården byggs i två etapper. De två nya spåren byggs nu på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift byggs de gamla spåren om. 

Gång- och cykelpassagen stängs 1 augusti

En ny passage för gång- och cykeltrafik under spåren byggs cirka 50 meter söder om den gamla passagen. En järnvägsbro över vägen skjuts på plats i början av september. Den gamla passagen kommer att stängas den 1 augusti, och den nya kan preliminärt öppnas i början av 2022. Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om till gång- och cykelvägen under järnvägen vid Ringvägen.

Byggarbetsplats med en betongkonstruktion med byggnadsställningar runt. På arbetsplatsen syns några blå bodar, brädhögar och gula plaströr i buntar.
järnvägsbron över den nya gång- och cykelpassagen ligger och väntar på att skjutas på plats i slutet av sommaren. 

Vägar längs järnvägen påverkas

Även områdena på båda sidorna av järnvägen i Klostergården påverkas under byggtiden. Åkerlund och Rausings väg kommer att hållas öppen för trafik, men den kan påverkas i perioder. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen mellan värmeverket och Källby mölla koloniområde stängd. Vägen öppnas när stationen är färdigbyggd, preliminärt under 2022.

Ny passage för kollektivtrafik, gående och cyklister

I höjd med Höjeåvägen byggs en järnvägsbro över en väg där bussar, gång- och cykeltrafik ska passera. Bron byggs på uppdrag av Lunds kommun som senare ska bygga anslutande vägar på båda sidor om järnvägen. Järnvägsbron skjuts på plats i september 2021. Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde för arbetet med järnvägsbron och stationen. Ytan återställs senare.

Stor betongkonstruktion som är en tunnel mitt i en byggarbetsplats vid en dubbelspårig järnväg. Runt arbetsplatsen gröna träd och buskar
Järnvägsbron för den nya passagen för kollektivtrafik, gående och cyklister skjuts in i banvallen under tågstoppet 28 augusti-6 september. 

Järnvägsbron över Höje å klar i sommar

Arbetet med den nya järnvägsbron över Höje å pågår till slutet av sommaren. Vägen under bron på åns norra sida är stängd, och den kan öppnas först när arbetet är helt klart och marken är återställd, preliminärt i början av 2022. Gångstigen på den södra sidan av ån är däremot öppen.